EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.05.05.

Trīs Latvijas zinātnieces saņem stipendiju „Sievietēm zinātnē”

Papildinformācija:
Ilga Tālberga
T: 7225889, E: humana@lza.lv
Estere Braķe
T: 9122790, E: estere@latnet.lv

Šodien svinīgā ceremonijā Latvijas Zinātņu akadēmijā trīs Latvijas zinātnieces - Ruta Muceniece, Aija Linē un Anna Zajakina saņēma L`ORÉAL stipendijas „Sievietēm zinātnē”, kuras tiek piešķirtas ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) atbalstu.

Latvija ir viena no vairāk nekā 15 valstīm, turklāt vienīgā Baltijā, kurā starptautiskā L`Oréal un UNESCO kopprojekta „Sievietēm zinātnē” ietvaros tiek piešķirtas nacionālās stipendijas. Šogad tās mūsu valstī piešķirtas pirmo reizi. Stipendiju Goda Patronese ir Latvijas Valsts prezidente akadēmiķe Vaira Vīķe-Freiberga.


Šogad stipendijas saņēma trīs dzīvības zinātņu pārstāves – Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes Farmācijas nodaļas asociētā profesore Ruta Muceniece un divas zinātnieces no LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra: vadošā pētniece Aija Linē un pētniece Anna Zajakina.


Profesore, habilitētā bioloģijas doktore Ruta Muceniece veic pētījumus par to, kā ar dabas vielām apstādināt neirona patoloģisko deģeneratīvo procesu attīstību to agrīnajā fāzē. Neirodeģeneratīvās slimības (Parkinsona slimība, Alcheimera slimība, vecuma demence) skar miljoniem cilvēku un rada ne tikai veselības, bet arī sociālas un ekonomiskas problēmas.


Bioloģijas doktores Aijas Linē pētījumu joma ir ģenētisko faktoru nozīme cisplatīna terapijas efektivitātē plaušu vēža slimniekiem. Viņas darba rezultāti ļaus noteikt katram pacientam piemērotāko zāļu devu, veicinās pāreju uz personalizētu medicīnu un uzlabos vēža pacientu dzīves kvalitāti, ļaujot izvairīties no zāļu izraisītām nevēlamām blaknēm.


Savukārt, bioloģijas doktores Annas Zajakinas veikto hepatīta B vīrusa pētījumu (hepatīta B vīrusa rekonstrukcija ar alfavīrusu replikonu palīdzību) rezultāti sniegs iespēju gēnu terapijas un vakcīnu izstrādei pret šo bīstamo slimību.


Gada stipendijas, katra no tām Ls 2500 apmērā, paredzētas, lai atbalstītu nozīmīgus zinātniskos pētījumus dzīvības zinātņu un materiālzinātņu jomā. Saskaņā ar konkursa nolikumu, divas no tām piešķirtas zinātniecēm līdz 35 gadu vecumam, bet trešā – bez vecuma ierobežojuma.


Stipendiju sadalījums starp dzīvības un materiālzinātnēm konkursa nolikumā nav noteikts un ir žūrijas komisijas ziņā. Stipendiju konkursa žūrijas komisija, kuru vada akadēmiķis Jānis Stradiņš, pieņem lēmumu, balstoties uz Latvijas Zinātņu akadēmijas nozīmētu ekspertu atzinumiem.