EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
23.11.06.

Tikšanās UNESCO Pasaules mantojuma centrā

Š.g. 22.novembrī Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē, Rīgas galvenais arhitekts Jānis Dripe, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis, UNESCO LNK ģenerālsekretārs Rolands Ozols un Latvijas vēstniecības Francijā un UNESCO 1.sekretāre Diāna Putniņa tikās ar UNESCO Pasaules mantojuma centra direktoru Frančesko Bandarīnu, Eiropas nodaļas vadītāju Mečildi Rosleri un citiem ekspertiem. Tikšanās laikā Rīgas galvenais arhitekts Jānis Dripe klātesošos iepazīstināja ar Daugavas kreisā krasta silueta attīstības koncepcijas koriģēto redakciju. Pēc iepazīšanās ar plānoto Pasaules mantojuma centra vadītājs F.Bandarīns izteica savas bažas par tik intensīvu urbānu attīstību Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Pasaules mantojuma centra vadība uzskata, ka aizsardzības zonā ir pieļaujama attīstība, tomēr tai ir jāizvirza nopietnas kvalitātes prasības. F.Bandarīns uzsvēra, ka UNESCO joprojām ir pārliecināta, ka augstceltnes Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā nav labākais iespējamais risinājums Ķīpsalas teritorijā, un tās nopietni apdraud Rīgas vēsturiskā centra kā pasaules mantojuma objekta statusu. Vienlaikus Pasaules mantojuma centra vadība norādīja uz nepieciešamību veikt esošo un plānoto projektu papildus detalizētāku vizuālās ietekmes analīzi uz Rīgas vēsturisko centru, piedāvājot arī savu ekspertu līdzdalību.

Šobrīd ir plānots, ka augstbūvju un citu pilsētbūvniecisko risinājumu ietekmi uz pilsētu vēsturiskajiem centriem izskatīs triju Baltijas valstu konferencēs Viļņā š. g. decembrī un Rīgā nākamā gada pavasarī, kā arī Eiropas reģiona valstu konferencē Sanktpēterburgā. Plānotā Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas attīstība Sanktpēterburgas konferencē tiks izskatīta kā viens no īpašiem gadījumiem UNESCO Pasaules mantojuma vietās.

Pasaules mantojuma centra vadība tika informēta arī par trīs nacionālas nozīmes kultūras objektu Daugavas areālā tālāko attīstību (Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas koncertzāle un Laikmetīgās mākslas muzejs). Pasaules mantojuma centra vadītājs F.Bandarīns izteica atzinību par Rīgas koncertzāles konkursa rezultātiem un izteica pārliecību, ka ar šo objektu Rīgas vēsturiskais centrs iegūs jaunu kvalitatīvu arhitektūru.

Tikšanās noslēgumā puses vienojās, ka līdz nākamā gada februārim Latvijai ir jāsagatavo pārliecinoša dokumentācija ar informāciju par Daugavas kreisā krasta attīstību un tā vizuālās ietekmes analīzi. Šis ziņojums tiks izskatīts UNESCO Pasaules mantojuma komitejas nākamajā sesijā 2007.gada jūnijā Jaunzēlandē.

Informāciju sagatavoja: J.Dripe, J.Dambis, R.Ozols un D.Putniņa