EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
09.01.13.

Tiek rīkots R. Blaumanim veltīts vizuālo darbu konkurss

R. Blaumaņa darba galds "Braku" memoriālmuzejā.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK), Ērgļu mākslas un mūzikas skolu, R. Blaumaņa memoriālo muzeju „Braki” un Ērgļu novada pašvaldību rīko vizuālo darbu konkursu „Blaumaņa brīnumzālītes”, kura mērķis ir rosināt skolniekus iepazīt R. Blaumaņa darbus – prozu, dzeju, dramaturģiju un ar zīmējumu palīdzību attēlot tajos aprakstītās „brīnumzālītes”: mīlestību, smieklus un darbu.

Konkursā piedalīties aicināti skolnieki no visas Latvijas, vecuma grupā no 10 līdz 18 gadiem. No iesūtītajiem darbiem tiks veidota izstāde, kas martā uzsāks savu ceļu pa Latvijas bibliotēkām, mākslas skolām, izstāžu zālēm un citām iestādēm, kurās 2013. gadā notiks R. Blaumaņa 150. gadadienai veltīti pasākumi.

R. Blaumaņa 150. gadadiena iekļauta starptautiskajā UNESCO svinamo dienu kalendārā 2012. – 2013. gadam. UNESCO svinamo dienu kalendāru veido ar mērķi izcelt tās dalībvalstu īpašās gadadienas, kas saistāmas ar kādiem nozīmīgiem notikumiem vai izcilām personībām, kuras devušas būtisku ieguldījumu izglītības, zinātnes, kultūras, informācijas un komunikācijas, kā arī citu UNESCO mandāta jomu attīstībā. Līdzās 87 dažādām gadadienām no visas pasaules, kalendārā iekļautas arī 3 Latvijas personību gadadienas: rakstnieka R. Blaumaņa, komponista J. Vītola un ķīmiķa P.Valdena 150. gadadienas.

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 20.februāris (pasta zīmogs).
Adrese: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Pils laukumā 4, Rīgā, LV -1365, ar norādi – „R. Blaumaņa vizuālo darbu konkursam”.

Kontaktpersona: 
Ilze Kupča, tālr.: 67322234, e-pasts: Ilze.Kupca@knmc.gov.lv

Vairāk informācijas par konkursu: www.lnkc.gov.lv; www.kriic.lv