EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
08.09.08.

Studiju un papildus izglītības iespējas vides un ūdens jautājumos UNESCO – IHE institūtā Nīderlandē


UNESCO –IHE ir plaša starptautiskā sadarbības tīklā esošu institūciju vienojošais centrs ūdens tematikas izglītības jautājumos. Institūts dibināts 1957. gadā un var lepoties ar vairāk nekā 13 600 absolventiem – pētniekiem, inženieriem un pārvaldes darbiniekiem no gandrīz 160 valstīm pasaulē. Tas darbojas kā starpnieks starp zināšanu centriem un institūcijām, publisko un privāto sektoru, zinātniskajām un profesionālajām apvienībām un citiem sadarbības partneriem. Institūta darbība vērsta uz zināšanu izplatīšanu, pētnieciskās kapacitātes un sniedzamo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu ar ūdens tematiku saistītos izglītības jautājumos.

Institūts piedāvā augsti kvalificētu profesionāļu sniegtās zināšanas apgūt:
1) izvēloties studijas 4 maģistru programmās – vides zinātnes, ūdens pārvaldība, pašvaldību ūdenssaimniecība un infrastruktūra, ūdens zinātne un inženierzinātnes)
(sīkāka informācija pieejama: www.unesco-ihe.org/master)
2) studējot doktorantūras programmā – iespējamie pētījumu virzieni: ūdens drošība, urbanizācija, ūdens pārvaldība, informāciju un komunikāciju sistēmas, vides integrācija) (sīkāka informācija pieejama: www.unesco-ihe.org/phd)
3) papildinot zināšanas e-vides kursos internetā – ūdens zinātnes un inženierzinātnes, vides zinātne; ūdens pārvaldība (publiskā –privātā partnerība, vides normatīvie akti un politika), pašvaldību ūdens saimniecības infrastruktūra (sīkāka informācija pieejama: www.unesco-ihe.org/online-courses)
4) apmeklējot īstermiņa (1 līdz 4 nedēļas) kursu moduļus (sīkāka informācija pieejama: www.unesco-ihe.org/shortcourses)
5) apmeklējot specializētus, pēc klienta pieprasījuma veidotus moduļus (tailor-made training) – tie var būt par tehniskiem, vadības, stratēģiskiem vai operatīviem jautājumiem, atkarībā no klienta prioritātēm (sīkāka informācija pieejama: www.unesco-ihe.org/tailor-made)

Pretendentiem ir iespēja pieteikties uz līdzfinansējumu un stipendijām Institūta piedāvātajās programmās un kursos. Informācija atrodama Institūta mājas lapā sadaļā Stipendijas: www.unesco-ihe.org/fellowships

Papildus informācija par katru konkrēto Institūta piedāvājumu pieejama internetā:
http://www.unesco-ihe.org/education/prospective_students/download_brochures