EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.11.07.

Studentu eseju konkurss veltīts Starptautiskajam Planētas Zeme gadamPēc kopējas ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) un Starptautiskās Ģeoloģijas zinātņu apvienības (IUGS) iniciatīvas 2008. gads ir pasludināts par Starptautisko Planētas Zeme gadu.

Aicinām 18-22 gadus vecus studentus piedalīties Starptautiskā Planētas Zeme gadam veltītā pētniecisko darbu konkursā. Konkursam pieteiktais darbs var būt raksts, eseja vai poēma angļu vai franču valodā par šādām tēmām: veselība, klimats, gruntsūdeņi, okeāni, augsnes, zemes dzīles, lielās pilsētas (megacities), riski, resursi, zeme un dzīve.


Konkursa noteikumi atrodami Starptautiskā Planētas Zeme gada mājas lapā: www.yearofplanetearth.org aplūkojot saiti ‘Global Launch Event student Contest’.


Informāciju par Starptautisko Planētas Zeme gadu var iegūt arī UNESCO LNK mājas lapā www.unesco.lv vai zvanot pa tālruni 67325109 Zinātnes, jaunatnes un ASPnet sektora vadītājai Ingai Pučurei (inga@unesco.lv).