EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
04.04.11.

Studenti radoši pētīs un stāstīs Latvijā dzīvojošo daudzvalodīgo ģimeņu dzīves stāstus


„Identitātes saplūst un piederības sajūtai nepieciešams jauns vai vairāki jauni pilsonības un identitātes koncepti, kuri savā saturā un būtībā nav pret kaut ko opozīcijā.”
Hosē Manuels Barozu

2011.gada 5.aprīlī plkst. 14.00 Eiropas mājā tiek atklāts projekts „Starpkultūru sarunas: daudzas valodas, vairākas identitātes”. Projekta mērķis ir pievērst uzmanību Eiropā pieaugošajam daudzvalodības un identitāšu plurālisma fenomenam, izmantojot radošus izteiksmes līdzekļus. Projekta centrā ir ģimenes, kurām piederība vairākām kultūrām un valodām ir viņu ikdiena. Latvijā projekta ietvaros Latvijas Kultūras akadēmijas studenti iepazīsies ar dažādu ģimeņu dzīves stāstiem un radošiem līdzekļiem centīsies tos pastāstīt plašākai sabiedrībai. Projekta noslēgumā plānota izstādes atklāšana, kas notiks šī gada septembrī Eiropas valodu dienu ietvaros.

Atklāšanas semināra programma

Projektu Latvijā īsteno Latvijas Kultūras akadēmija, EUNIC dalīborganizācijas Latvijā - Britu padome, Dānijas kultūras institūts, Gētes institūts, Franču kultūras centrs un Ziemeļu ministru padome - un Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Projekta atklāšanas seminārā piedalīsies un par saviem pētījumiem un vērojumiem daudzvalodības un identitāšu plurālisma jautājumos runās sociālantropoloģe Dace Dzenovska, „Providus” pētniece Dace Akule, kinorežisore Antra Cilinska, Latvijas Kultūras akadēmijas maģistrantūras absolvente Linda Dambe, Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorante Ieva Tihovska.


Diskusijā ar Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem, docētājiem un Radošās darbības centra vadītājiem iesaistīsies arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa, Dānijas Kultūras institūta vadītājs Simons Holmbergs, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta vecākais referents Deniss Kretalovs un Eiropas Komisijas Tulkošanas Ģenerāldirekcijas pārstāve Latvijā Sandra Kaupuža.

Seminārs vērojams interneta tiešraidē www.esmaja.lv

Eiropas līmenī projektu „Starpkultūru sarunas: daudzas valodas, vairākas identitātes” ir ierosinājusi Eiropas kultūras institūtu asociācija (EUNIC – network of the international cultural relations institutes), kas darbojas 26 Eiropas valstīs. Projekta noslēguma aktivitātes norisināsies vienlaikus vairākās dalībvalstīs, un tā rezultātus varēs apskatīt internetā.

Vairāk par EUNIC: http://www.eunic-online.eu/ .

Vairāk par projekta norisi varat uzzināt, griežoties Britu padomes pārstāvniecībā Latvijā:
Pārstāvniecības vadītāja Dace Melbārde
e-pasts: dace.melbarde@britishcouncil.lv; tiešais tālrunis +371 29287000.