EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.11.07.

Studenti aicināti piedalīties konkursā par Latvijā radītajām tehnoloģijāmUNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamentu, Britu padomi Latvijā, Latvijas Pētnieku mobilitātes centru un Latvijas Jauno zinātnieku apvienību aicina studentus piedalīties konkursā par Latvijā radītajām tehnoloģijām un to pielietošanas iespējām - „Tehnoloģiju reklāma – to var ikviens!!!”.

Konkursa nolikums

Konkursā var piedalīties ikvienas Latvijas augstskolas studentu komanda trīs cilvēku sastāvā bez vecuma ierobežojuma. Studenti var būt no dažādām augstskolām, studiju programmām un dažādos studiju līmeņos.

Konkursa dalībniekiem – katrai komandai ir jāiepazīstas ar savas augstskolas pētnieciskajos institūtos, laboratorijās vai citās saistītās pētnieciskās iestādēs pēdējos piecos gados radītajiem produktiem, pakalpojumiem vai tehnoloģijām, kas jau guvušas pielietojumu tautsaimniecībā vai tiek tam gatavotas. Pēc savām interesēm izvēloties vienu no tām, komandai jāizveido reklāmas materiāls līdz piecām minūtēm iestudējuma, video, MS PowerPoint vai citā brīvi izvēlētā prezentācijas formātā par izvēlēto produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju.

Pieteikumi tiek pieņemti līdz šā gada 5. novembrim pa e-pastu office@unesco.lv vai pa pastu UNESCO LNK Sekretariātā Pils laukumā 4 – 206, Rīgā LV-1050 ar norādi „Studentu Konkursam”. Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, dalībnieku vārdi un uzvārdi, pārstāvētās augstskolas un studiju programmas, izvēlētā pētnieciskā institūta nosaukums un adrese, izvēlētās tehnoloģijas nosaukums un īss apraksts un vēlamā reklāmas prezentācijas forma.

7. novembrī UNESCO LNK mājas lapā tiks publicēti apstiprinātie konkursa dalībnieki, savukārt 12. novembrī notiks konkursa noslēgums, kura laikā žūrija vērtēs reklāmas prezentācijas un noteiks uzvarētāju.

Uzvarētāja komanda balvā saņems biļetes braucienam uz kādu no Eiropas zinātnes parkiem, pārējiem dalībniekiem tiks piemiņas veltes no konkursa organizatoriem un atbalstītājiem.

Konkursa mērķi ir veicināt jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām, popularizēt Latvijas pētniecisko institūtu darbību un sasniegumus, kā arī attīstīt studentu prasmes atsevišķās zinātnes mārketinga jomās un izstrādāt idejas tehnoloģijas reklāmām.Papildinformācija:
Inga Pučure
UNESCO LNK Zinātnes, jaunatnes un Asociēto skolu projekta sektora vadītāja
Tālrunis: 67325109