EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.08.08.

Strūves ģeodēziskais loks kā unikāls zinātnes un kultūras saistības piemērs

Strūves ģeodēziskais loks ir pirmais un vienīgais zemes zinātņu vēsturi pārstāvošais objekts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Turklāt tas ir pasaules mantojuma objekts, kas aptver visvairāk valstis, kopumā 10 – Norvēģiju, Zviedriju, Somiju, Krieviju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Baltkrieviju, Moldovu un Ukrainu. Latvijā atrodas divi no 34 šī ģeodēziskā loka punktiem – Jēkabpilī un Sestukalnā, kam kā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauta objekta daļām arī ir pasaules mantojuma nozīme.


„Pasaules mantojuma vietas statuss nozīmē, ka objekts pārstāv visas cilvēces vēstures un kultūras dažādību un krāšņumu, uzsverot tieši šīs mantojuma daļas īpašo vietu kultūras, zinātņu un tehnoloģiju vēsturiskajā attīstībā. Līdz ar to pasaules mantojuma vietas uzdevums ir prezentēt, komunicēt un veicināt mantojuma vērtību saglabāšanu, kā arī izmantot šīs vērtības cilvēces kultūrvēsturiskās bagātības un zināšanu tālākai izkopšanai un attīstībai. Strūves ģeodēziskais loks ne tikai palīdz apzināt un atcerēties konkrētu zemes zinātņu vēstures posmu, bet piedāvā iespēju mantojumu izmantot kā resursu turpmākai zinātņu attīstībai un pētniecībai,” norādīja UNESCO LNK ģenerālsekretāre. „Tādējādi pasaules mantojuma objekts nav un tam nevajadzētu būt tikai par tūrisma objektu. Tas var un tam vajadzētu kalpot par zinātnes komunikācijas, starpnozaru dialoga un sadarbības veicinātāju starp dažādu valstu un līmeņu zinātniekiem.”

Zemes zinātņu un astronomijas nozīmei UNESCO šobrīd pievērsusi īpašu uzmanību, aicinot gan zinātniekus, gan plašāku sabiedrību interesēties, pētīt un iesaistīties zinātnes aktivitātēs. UNESCO uzskata, ka zemes zinātnēm jāpievērš uzmanība, izceļot ne tikai to specifisko nozīmi un ieguldījumu cilvēces attīstībā. Ir jāattīsta un jāizkopj arī zinātņu saikne ar kultūru, un pasaules mantojuma vietām ir jo īpaša loma būt par šādu platformu. 2008. gads UNESCO pasludināts arī par Starptautisko planētas Zeme gadu, savukārt 2009. gads tiks veltīts astronomijai.


Konference „Strūves ģeodēziskais loks un tā turpinājums laikā un telpā” atklāta šodien, 22. augustā, Jēkabpilī un norisināsies divas dienas. To organizē Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA), Jēkabpils pilsētas dome un Ērgļu novada dome.

Papildinformācija:

www.jekabpils.lv/JKP/SCMSControls/content/common/GetFile.aspx?id=15607

Informāciju sagatavoja:

Liene Krīvena

UNESCO LNK konsultante

Tālrunis: 29109268

E-pasts: liene@tels.lv