EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.02.07.

Strūves ģeodēziskā loka punkts "Sestukalns"2007.gada janvārī Madonas rajona Sausnējas pagastā Kokneses - Ērgļu ceļa malā pie stigas, kas ved uz UNESCO Pasaules mantojumā iekļautā Strūves ģeodēziskā loka punkta "Sestukalns"atrašanās vietu - Ziestu kalna virsotnē (216 m.vjl.), uzstādīts akmens ar piestiprinātu granīta plāksni, kurā attēlota norāde uz ģeodēzisko punktu.Granīta plāksne tika uzstādīta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un Madonas rajona Sausnējas pagasta pašvaldības līdzfinansējumu un tā paredzēta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautā valsts nozīmes industriālā pieminekļa popularizēšanai tūristiem un citiem interesentiem.