EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
06.03.09.

Stipendijas „Sievietēm Zinātnē” pieteikšanās termiņš 2009.gada 9.marts


Stipendijas „Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu mērķis ir atbalstīt dzīvības zinātņu un materiālzinātņu jomā strādājošās pētnieces. Tā tiek piešķirta pētījumiem un zinātniskajam darbam tepat Latvijā. “Sievietēm Zinātnē” ir nevis balva par pagātnē paveikto, bet uz nākotni vērsts atbalsts jauniem, perspektīviem pētījumiem un atklājumiem.

Uz stipendiju var pretendēt gan zinātņu doktores, gan jaunās zinātnieces: tā tiks piešķirta divām doktorantēm līdz 33 gadu vecumam disertācijas izstrādei, kā arī vienai zinātņu doktorei vecumā līdz 40 gadiem, lai finansiāli atbalstītu viņas iecerēto zinātnisko pētījumu veikšanu. Pieteikumus izvērtēs LZA nozīmēti eksperti, bet par stipendijas piešķiršanu lems īpaši šim nolūkam izveidota žūrijas komisija LZA Senāta priekšsēdētāja akadēmiķa Jāņa Stradiņa vadībā.

L`OREAL Latvijas stipendijas „Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu 2009 Nolikums

L`OREAL Latvijas stipendijas „Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu 2009 Žūrijas komisija

L`OREAL Latvijas stipendijas „Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu 2009 Pieteikumu veidlapa

Latvijas dzīvības zinātņu un materiālzinātņu jomā strādājošās pētnieces tiek aicinātas iesniegt pieteikumus līdz 9. martam. Informācija par pieteikšanos saņemama UNESCO LNK sekretariātā Rīgā, Pils laukumā 4-206, kā arī UNESCO LNK mājas lapā http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/science/fwis.html

Tālrunis informācijai: 67325109
Informācija presei: 29122790 (Estere Braķe, projekta koordinatore).