EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.01.06.

Stāsies spēkā Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu

Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu stāsies spēkā 2006. gada 20. aprīlī, 3 mēnešus pēc tam, kad 30. valsts ratificējusi šo konvenciju. Latvija ir 30 valstu sarakstā, kas ratificējušas šo konvenciju, tādejādi apņemoties saglabāt savas valsts teritorijā esošo nemateriālo kultūras mantojumu.

Pilnu ziņu angļu valodā lasiet: