EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.03.08.

Starptautiskas konferences par UNESCO vēstures jautājumiem


UNESCO organizē trīs starptautiskas konferences par UNESCO vēstures jautājumiem. Konferences plānotas kā turpinājums UNESCO vēstures starptautiskajam simpozijam, kas notika 2005.gada novembrī un bija veltīts UNESCO 60.gadadienai.

Konference “Towards the Transnational History of International Organizations: Methodology / Epistemology” notiks 2009.gada 6.- 7.aprīlī Kembridžas universitātē, Apvienotajā Karalistē un konference “UNESCO and Issues of Colonization and Decolonization” notiks 2009.gada 1- 2.oktobrī Dakārā, Senegālā.
Konference “UNESCO and the Cold War” plānota 2010.gada 4. – 5.martā Heidelbergas universitātē, Vācijā.

Informācija par konferencēm

UNESCO Vēstures projekta Starptautiskā zinātniskā komiteja par konferences tēmām aicina pētniekus iesūtīt savu pētījumu kopsavilkumus līdz 2008.gada 30.aprīlim. Papildus informācijai, lūdzam, sūtīt jautājums UNESCO Vēstures projekta koordinatoram Jens Boel, e – pasts: j.boel@unesco.org.