EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.12.08.

Starptautiskajam Planētas Zeme gadam veltīts konkurss 5. un 6. klašu skolēniem. I kārtas rezultāti


Latvijas Dabas muzejs sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK) rīko Starptautiskajam Planētas Zeme gadam veltītu konkursu „Cielavas gudrības” 5. un 6. klašu skolēniem. Tā mērķis ir veicināt bērnu interesi par dzīvo dabu, kas ir mums visiem tepat līdzās.

Konkurss „Cielavas gudrības” norit trijās kārtās Latvijas Dabas muzeja telpās, un tā tematika ir Latvijas un pasaules fauna. Konkursa finālspēle notiks brīvā dabā un būs veltīta tematam par Latvijas faunu un floru.

Konkursa pirmās kārtas „Uz zemes” apbalvošana notiks šā gada 6. decembrī Latvijas Dabas muzejā. Uz pirmo spēli tiek uzaicināti: Ieva Kavaliere no Virgas pamatskolas 5. klases, Katrīna Pužule no Žīguru pamatskolas 5. klases, Nils Vanags no Žīguru pamatskolas 6. klases, Sindija Ošiņa no Bebru pamatskolas 5. klases, Artis Grinšpons no Bebru pamatskolas 6. klases (zīdītāji), Elvita Birtere no Bebru pamatskolas 5. klases, Sendija Ezerkalne no Bebru pamatskolas 5. klases, Monta Āboloņa no Bebru pamatskolas 5. klases, Laima Milta no Līvānu vidusskolas 6. klases un Ausma Cīrulniece no Rankas pamatskolas 6. klases. Pirmajā kārtā kopumā piedalījās 358 bērni.

Konkursa uzvarētāji balvās saņems vērtīgas grāmatas, spēles, dažādus suvenīrus, dāvanu kartes, ieejas kartes utt. Pavisam kopā tiks apbalvoti 10 bērni katrā pusfinālspēlē un 9 bērni finālspēlē. Konkursa dalībnieki piedalīsies arī bezmaksas ekskursijās pa Latvijas Dabas muzeju.


2008. gads pēc UNESCO un Starptautiskās Ģeoloģijas zinātņu apvienības (International Union of Geological Sciences (IUGS)) iniciatīvas tika pasludināts par Starptautisko Planētas Zeme gadu. Tam veltīto pasākumu uzdevums visā pasaulē bija veicināt svarīga mērķa sasniegšanu, un tas ir – ilgtspējīga planētas attīstība, sekmējot zemes resursu plānveidīgu izmantošanu un precīzāk paredzot un savlaicīgi novēršot riskus, kas apdraud mūsu planētas iedzīvotājus. 2008. gada moto ir: ”Zemes zinātnes – sabiedrības labā”.

Papildinformācija:
http://www.dabasmuzejs.gov.lv/notikumi/