EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.04.09.

Starptautiskajai nedēļai „Izglītība visiem” veltīti pasākumi Latvijas skolās


Ādažu Brīvā Valdorfa skola

• Ādažu Brīvās Valdorfa skolas (ĀBVS) pirmsskolas izglītības grupas nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros organizēs Atvērto durvju nedēļu, kad visiem interesentiem būs iespēja iepazīties ar veselīgas audzināšanas pamatnosacījumiem.

• Tā kā Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā ēka uzcelta vietā, kur izsenis bijusi pirmā skola Ādažu apvidū, tiks aktualizētas vēstures liecības. Daļa pensionēto skolotāju, kuri Latvijas Republikas laikā strādāja vecajā skolā, dzīvo netālu. Tādēļ ĀBVS 1. – 8. klašu skolēni nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros rakstīs vēstules un zīmēs apsveikumus šiem skolotājiem, lai aktualizētu skolotāja profesijas nozīmīgumu un izrādītu cieņu veciem cilvēkiem.

• 9. – 12. klašu skolēni nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros vēstures skolotāja Jāņa Krievkalna vadībā noskaidros statistikas datus par analfabētismu Latvijā, kā arī analizēs izglītības pieejamības, pienākumu, tiesību un mūžizglītības problēmas mūsu valstī. Darba grupās jaunieši izstrādās piedāvājumus dažādu ar izglītību saistītu problēmu risināšanā. Apzinot šīs problēmas un iedziļinoties tajās, skolēni kļūst zinošāki par aktualitātēm, kas ir visapkārt, bet kurām bieži paejam garām, tās neievērojot.

Kontaktpersona:
Kerola Koziola
Tālr.: 29405547
E-pasts: kerolak@yahoo.com

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros organizēs diskusiju pilsētas vidusskolēniem „Izglītības loma mūsdienu pasaulē”. Piedalīsies arī vecāki. Diskusija notiks 22. aprīlī plkst. 16:00 Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas konferenču zālē.

Kontaktpersona:
Renāte Malnace
Tālr.: 25904722
E-pasts: malnace@inbox.lv

Sēmes pamatskola

20. aprīlī notiks diskusija „Izglītība pasaulē”, kurā piedalīsies skolas skolotāji un absolvente. No 20. – 26. Aprīlim tiks veidota skolas grāmata „Izglītība manā dzīvē”. Grāmatas tapšanā iesaistīti 5 un 6 gadīgie skolēni līdz 9. klasei.

Kontaktpersona:
Sandra Baumane
Tālr.: 28377389
E-pasts: sandraba@inbox.lv


Alsungas vidusskola

Eiropas nedēļā plānots organizēt pasākumu, lai skolēni padziļinātu savas zināšanas par Eiropas Savienības valstīm. Iecerēts, ka skolēni tiksies ar absolventiem, kuri savulaik bija aktīvi mācību darbā, skolēnu līdzpārvaldē un tagad pēc augstskolas veiksmīgi veido savu karjeru valsts organizācijās.

Kontaktpersona:
Aina Verbele
Tālr.: 29393152, 63351141
E-pasts: aina.verbele@inbox.lv

Daugavpils 11. pamatskola

Daugavpils 11. pamatskolā 24. aprīlī plkst. 14:00 notiks pieredzes apmaiņas seminārs. Tiek aicināti Daugavpils Vienības pamatskolas skolotāji, kuri realizē iekļaujošās izglītības principus, darbojoties ar bērniem ar psihiskās attīstības traucējumiem un grūtībām mācībās.

Semināra laikā uzmanība tiks pievērsta skolotāju palīgu darbam, darbam ar atbalsta personālu, audzināšanas plāna izveidošanai iekļaujošās klasēs (metodes un paņēmieni, aktivitātes), darbs ar iekļaujošās klases vecākiem.

Notiks arī apaļā galda saruna „No 11. pamatskolas pieredzes!”.

Kontaktpersona:
Ilona Kokina
Tālr.: 29125445, 5441312
E-pasts: ilona_kokina@inbox.lv

Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola”

No 20. Līdz 25. aprīlim visā pasaulē, arī Latvijā tiks atzīmēta Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”. 2009. gada pasākumu tēma Latvijā ir jauniešu un pieaugušo lasīt un rakstītprasme un izglītība mūža garumā – „Radošie risinājumi ceļā uz izglītību visiem”.


Visas nedēļas garumā tiks veidota grāmata ar stāstiem, esejām, pārspriedumiem un zīmējumiem par to, ko lasīt un rakstītprasme nozīmē katram pulciņa audzēknim, kādas iespējas tā sniedz, kāda būtu skolēnu dzīve, ja viņi neprastu lasīt un rakstīt.

21. aprīlis plkst. 14:00 – diskusija „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: iespējas un izaicinājumi interešu izglītībā”. Diskusijā aicināti piedalīties vecāki, pedagogi, pulciņu audzēkņi, tuvāko skolu pedagogi un skolēni, kā arī sadarbības iestāžu pārstāvji.

24. aprīlis – pulciņa audzēkņu vecāki tiek aicināti kopā ar saviem bērniem lasīt, lai uzsvērtu ģimenes lomu lasītprasmes attīstībā un intereses par lasīšanu radīšanā, un dalīties savā pieredzē par to, kā viņi iemācījušies lasīt un, kāda nozīme bijusi lasītprasmei viņu dzīvē. Pulciņu audzēkņi tiek aicināti lasīt vecākiem stāstus, žurnālu rakstus u.tml. par sev aktuālām tēmām.

Kontaktpersona: Daiga Kalniņa
BJVIC „Rīgas Dabaszinību skola” direktore
e-pasts: bjcrds@riga.lv
67617732, 29474677

Riebiņu vidusskola

• 24.aprīlī Riebiņu PII „Sprīdītis” vecākā grupiņa apmeklē Riebiņu vidusskolu, kuras laikā notiks iepazīšanās ar skolu, būs skatāmas vairākas darbu izstādes (origami, zīmējumu, foto, radošo darbu). Pasākuma laikā izskanēs arī sākumskolas skolēnu koncerts

• Riebiņu PII „Sprīdītis saņems dāvinājumu no skolas pedagogiem (grāmatiņas, dažādas spēles, puzzles, rotaļlietas)

• 20.-24.aprīlis - 9. un 12.klasū skolēni apmeklēs starptautisko izglītības izstādi internetā „Izglītība un Karjera 2009” portālā www.onlineexpo.lv

• Folkloras kopas „Jumalāni” koncertprogramma Riebiņu PII ar pirmsskolas bērnu aktīvu iesaistīšanos tajā

Kontaktpersona: Ineta Anspoka, inetaanspoka@apollo.lv, 28669397


Kuldīgas Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs

3. Stāstnieku festivāls Ziv zup

Stāstīt ir unikāla cilvēces privilēģija. Stāsts var nodot cilvēka pieredzi un pārdzīvojumu un kļūt par kultūras, tradīciju nesēju. Tas ir notikums, kuru padara par notikumu klausītāju klātbūtne. Vēsturisku – paaudžu klātesamība. Kā stāstnieki veidojam kultūras un izglītības notikumus, kas mudina veidot un pārmantot stāstu, atmiņu, zināšanu un citus nemateriālās kultūras mantojuma elementus. Iespēja būt uzklausīts un dalīties ir nozīmīga „sliekšņa” situācijās, kad cilvēka iespējas kļūst ierobežotas. Pašapziņa un savu spēju apzināšanās un pielietojums var kļūt par jaunu iespēju dimensiju.

Neliela stāstnieku kopiena no Latvijas rietumu daļas – Kurzemes aicina uz Trešo stāstnieku festivālu „ Ziv zup ar garšvielām” Kuldīgā un citās Kurzemes pilsētās! Festivāls notiek Kuldīgas tūrisma sezonas atklāšanas svētku „Lido zivis!” ietvaros.

Atbalstot nemateriālās kultūras pārmantošanu kā vienu no izglītības veidiem pasākumus veltam Starptautiskai nedēļai "Izglītība visiem" 2009 sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Sestdien, 25.aprīlī,
1.No 10.00 „ Kūravā” notiek G.Pakalna priekšlasījums
Stāstnieku kustība Latvijā un citur pasaulē. Tradīcijas un mūsdienīgais stāstu stāstīšanā. Kā iemācīties stāstīt?

2. No 11.00 pie "Kūravas" notiek ZIVJU ZUPAS AR GARŠVIELĀM vārīšana katlā uz uguns - ar stāstiem par ēdienu gatavošanas tradīcijām un citiem šai situācijai piederīgiem stāstiem. Katrs klātesošais vai garāmgājējs var saņemt šķīvi zivju zupas apmaiņā pret stāstu. Paredzēts, ka zivis, tāpat kā pagājušā gadā, dāvinās makšķernieku sacensību uzvarētāji, viņi arī piedalīsies stāstīšanā un stāstu uzklausīšanā.

Pasākumā Ventspils puses un vēja dziesmas dziedās H.Dorbes muzeja folkloras kopa " Senču putekļi".

3.17.00 Ventspilī - festivāla stāstnieki uzstājas VENTSPILS kultūras centrā, kur danču klubs tiks mielots ar pipariem un stāstiem.

Svētdien, 26. aprīlī:
1. 12.00 Festivāla stāstnieki viesojas JŪRKALNĒ, stāstīšanas pasākums notiks Jūrkalnes Tautas namā, jo suitos Zivju zupu vāra savādāk!
2.16.00 Talsos Latvijas Lauksaimniecības muzejā "Kalējos" tiekamies ar stāstniekiem un pa vidu, kamēr mēles atpūšas, izlocam kājas danču ritmos!

ZZ vārītāji!

Kuldīgas rajona BJIIC, UNESCO ASP ( 1905.gada iela 10, Kuldīga LV 3301,26467724, kudigajdk@tvnet.lv)
Biedrība „Kūrava” ( Baznīcas 34, Kuldīga LV 3301; 26428513, inac@inbox.lv)

Par nepieciešamajām naktsmītnēm gan brīdiniet Inu Celitāni (26428513,inac@inbox.lv) līdz 20. aprīlim!