EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
01.04.08.

Starptautiskā Valodu gada aktivitātes


Kā zināms, 2008. gadu UNESCO ir pasludinājusi par Starptautisko valodu gadu, uzsverot, ka sava valoda ir būtiska katras valsts un tautas identitātei.

Zinot, ka Latvijas skolas ir ļoti aktīvas dažādu pasākumu rīkošanā, tai skaitā UNESCO kompetences jomās, un pieņemot, ka, iespējams, kādā skolā notiek aktivitātes, par kurām neesam informēti, sūtām jums šo aicinājumu.

Ja jūsu skolā vai pagastā/novadā/pilsētā tiek rīkota kāda Starptautiskajam valodu gadam veltīta aktivitāte, aicinām par to informēt plašāku sabiedrību un ievietot informāciju par to arī UNESCO mājas lapā:
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=35526&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-477.html

Par Starptautiskajam valodu gadam veltītām aktivitātēm savā skolā vai pagastā/novadā/pilsētā jūs varat pastāstīt, aizpildot pieteikuma formu šeit:
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=35836&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Ja vēlaties, lai informācija par jūsu rīkoto aktivitāti būtu publicēta arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas mājas lapā www.unesco.lv, lūdzam informāciju par jūsu rīkoto aktivitāti sūtīt uz elektronisko pasta adresi sarmite@unesco.lv.