EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.04.06.

Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem” - 24. līdz 30. aprīlisNo 24. līdz 30. aprīlim visā pasaulē tiek atzīmēta UNESCO starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem”. Šogad šīs nedēļas devīze ir “Katram bērnam vajadzīgs skolotājs”.Šajā laikā jau trešo gadu pēc kārtas UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) arī Latvijā organizē pasākumus ar mērķi pievērst uzmanību skolotāja profesionālās darbības kvalitātei.

25. un 26. aprīlī tiks organizēts diskusiju forums “Pamudinājumi un šķēršļi skolotāja profesijā” on-line konferences veidā UNESCO mājas lapā www.unesco.lv sadaļā Diskusijas. Foruma mērķauditorija ir visas Latvijas skolotāji. Konferences laikā iegūtā informācija tiks apkopota, iesniegta IZM tālākajam darbam un prezentēta nedēļas beigās notiekošajā Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sēdē.

Konsultatīvās padome tiksies 28. aprīlī LU Senāta zālē plkst 13:00 un tās darba kārtībā paredzēts apspriest Augstākās izglītības likuma projektu, īpaši akcentējot izglītības programmu veidošanas jautājumus, izvērtēt profesijas standartu nozīmību uz rezultātu orientētu izglītības programmu izstrādē un īstenošanā, apspriest kādas jaunas iespējas pastāv absolventu konkurētspējas stiprināšanā līdz ar karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošanas pasākumiem.

27. aprīlī notiks UNESCO Asociēto skolu projekta skolēnu pētniecisko darbu konkursa noslēguma un apbalvošanas pasākums. Skolēni piedalīsies intelektuāli atraktīvā ekskursijā ar spēles elementiem „Vecrīgas kods”, kuras tapšanu atbalsta ceļojumu birojs „Skaisto skatu aģentūra”.

Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros Alūksnes, Valkas un Rēzeknes rajonos notiks reģionālās apaļā galda diskusijas „Skolotāj, Tu vērtē, Tevi vērtē”.

Tradicionāli kopš 2000.gada, kad Dakārā notika Pasaules izglītības forums, ar UNESCO atbalstu tiek rīkota Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem”. Tādējādi ik gadu aprīlī visā pasaulē notiek globālas akcijas, lai pievērsu sabiedrības un politiķu uzmanību izglītības jautājumu risināšanai, īpaši kvalitatīvas izglītības visiem pieejamības nodrošināšanā, sekmējot “Izglītība visiem” mērķu pilnvērtīgu īstenošanu.