EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.02.07.

Starptautiskā nedēļa "Izglītība visiem" 2007Šogad UNESCO starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem” notiks no 23.-27.aprīlim. Šajā laikā jau ceturto gadu pēc kārtas UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) organizē pasākumus Latvijā.

„ Izglītība visiem „ nedēļas ietvaros tiks organizēta diskusija par skolotāja lomu sabiedrībā, vienlaikus notiks on-line aptauja par diskusijas jautājumiem UNESCO mājas lapā sadaļā Diskusijas.

Savukārt, Konsultatīvā padome „Izglītība visiem” paredzējusi diskutēt par audzināšanas jautājumiem skolā, pieskaroties gan skolotāju, skolnieku attiecībām, tiesībām un pienākumiem, gan arī ģimenes un sabiedrības iesaistei audzināšanas procesā. Šie jautājumi būs arī reģionālo diskusiju redzes lokā, kas jau tradicionāli tiek organizētas „Izglītība visiem” nedēļas ietvaros.

Kopš 2000.gada, kad Dakārā notika Pasaules izglītības forums, ar UNESCO atbalstu tiek rīkota Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem”. Tādējādi ik gadu aprīlī visā pasaulē notiek globālas akcijas, lai pievērsu sabiedrības un politiķu uzmanību izglītības jautājumu risināšanai, īpaši kvalitatīvas izglītības visiem pieejamības nodrošināšanā, sekmējot “Izglītība visiem” mērķu pilnvērtīgu īstenošanu.