EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
11.08.08.

Starptautiska konference „Strūves ģeodēziskais loks un tā turpinājums laikā un telpā


2005.gadā Strūves ģeodēziskais loks kā izcils pasaules industriālais mantojums tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. No Latvijas Republikas šajā sarakstā ir iekļauti divi ģeodēziskā loka punkti „Jēkabpils” (Jēkabpils, Strūves parks) un „Sestukalns”(Ērgļu novads, Sausnējas pagasts). Tādejādi Strūves ģeodēziskā loka divi punkti ir otrs kultūrvēsturiskais objekts, kas tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojumā. Līdz ar Rīgas vēsturisko centru, ko sarakstā ierakstīja 1997. gadā, tie tagad bagātina kopējo cilvēces kultūras mantojumu.

Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra sadarbībā ar Jēkabpils domi un Ērgļu novada domi Jēkabpilī 2008.gada 22. un 23.augustā rīko starptautisko konferenci „Strūves ģeodēziskais loks un tā turpinājums laikā un telpā”. Šāda konference notiek reizi divos gados kādā no 10 valstīm, kuras šķērso Strūves ģeodēziskais loks.

Konferences programma

Konferences darba sekmīgai norisei sadarbības partneriem– Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā un Jēkabpils pašvaldībā ir izveidotas darba grupas.

Konferencē ar ziņojumiem par Strūves ģeodēziskā loka kultūrvēsturisko nozīmi mūsdienās un zinātniskās izpētes iespējām un to rezultātu izmantošanu 21.gadsimta ģeodēzijā uzstāsies vairāk nekā 10 valstu pārstāvji. Konferences darba valoda ir angļu valoda. Līdzās zinātniskajam darbam konferences dalībniekiem paredzēta arī plaša kultūras programma, tehniskā ekskursija uz punktu „Sestukalns”, kas atrodas Ērgļu novadā, Sausnējas pagastā.

2008.gada 22.augustā Jēkabpilī, Strūves parkā pie Strūves ģeodēziskā loka punkta „Jēkabpils” tiks atklāts 19.gs. triangulācijas torņa prototips, kura makets pašlaik tiek veidots Jēkabpils pašvaldībai sadarbojoties ar mākslinieku A.Endziņu.

Sagatavošanā ir brošūra „Strūves ģeodēziskais loks un Latvija” sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.


Sīkāka informācija par konferences norisi būs pieejama pēc 25.jūlija Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājas lapā

www.lgia.gov.lv sadaļā AKTUALITĀTES.
Jautājumus par konferenci lūdzam adresēt uz e-pastiem: janis.kaminskis@lgia.gov.lv, ilva.sirmele@lgia.gov.lv