EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
09.03.11.

Starptautiskā ķīmijas gada globālais eksperimentsVisā pasaulē 22.martā tiks plaši atzīmēta Pasaules ūdens diena, kuras ietvaros tiks organizētas dažādas izglītojošas un informatīvas aktivitātes, lai pievērstu ikviena cilvēka uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Ņemot vērā, ka UNESCO 2011. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko ķīmijas gadu, skolēni un skolotāji visā pasaulē tiek aicināti šogad ūdenim pievērst uzmanību ķīmijas kontekstā un piedalīties globālajā ķīmijas eksperimentā „Ūdens un ūdens šķīdumi ”. Tas sniegs nenovērtējamu izglītojošu iespēju uzzināt daudz jauna par pasaules apdraudētāko resursu – ūdeni. Eksperiments tiek organizēts, lai palīdzētu jauniešiem izprast ķīmijas svarīgo lomu ūdens kvalitātē un attīrīšanā, kā arī ūdens ciešo saistību ar klimata pārmaiņām, cilvēka veselību un ilgtspējīgiem enerģijas resursiem.

No 22. marta Pasaules ūdens dienas ietvaros skolēni un skolotāji tiek aicināti pievienoties, piedalīties un atbalstīt globālo eksperimentu. Tas sastāv no četriem galvenajiem tematiem: 1) Planētas pH līmenis; 2) Sāļais ūdens; 3) Saules destilējošais izaicinājums un 4) Ūdens – nav ūdens, nav baktēriju. Pētījumus par katru no tematiem var rīkot vai tajos piedalīties jebkura vecuma skolēni visās pasaulē. Eksperimentiem nepieciešamais aprīkojums ir pieejams par nelielu izmaksu, vai pat par brīvu. Skolotāji ir aicināti piereģistrēties mājas lapā http://water.chemistry2011.org/, lai tajā dalītos ar savu eksperimentu rezultātiem un stāstiem, kā arī iepazītos ar citu valstu rezultātiem un izmantot tos tālāk darbā ar saviem skolēniem.

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pēc Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas savienības (International Union of Pure and Applied Chemistry) iniciatīvas 2011. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko ķīmijas gadu. Tas ir iecerēts kā ietvars, lai veicinātu ķīmijas zinātnes popularitāti, īpaši jauniešu vidū, izceltu ķīmijas zinātnes sasniegumus, zināšanas par ķīmijas vēsturi un vairotu izpratni plašākā sabiedrībā par šīs zinātnes ieguldījumu cilvēces un jaunu ražošanas nozaru attīstībā, kā arī valsts ekonomiskajā izaugsmē, tādējādi veicinot tās vispārējo izpratni un novērtējumu par ķīmijas lomu sabiedrības labklājībā.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina ikvienu Latvijas skolu līdzās globālajam eksperimentam iesaistīties arī Pasaules ūdens dienas (22.martā) un Starptautiskā ķīmijas gada aktivitātēs, kā arī un organizēt pašiem dažādus pasākumus.

Papildus informāciju par Starptautiskā ķīmijas gada eksperimentu varat iegūt internetā http://water.chemistry2011.org/.