EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.01.07.

Starptautiskā izglītības biroja padomes 55.sesijaNo š.g.23.janvāra līdz 26.janvārim Latvijas delegācija piedalījās Starptautiskā izglītības biroja padomes 55.sesijā Ženēvā. Sesijas gaitā delegāti izvērtēja Starptautiskā izglītības biroja darbību 2006.gadā, lēma par aktivitātēm 2007.gadā, kā arī apsprieda 48.starptautiskās konferences „Iekļaujošā izglītība – ceļš nākotnē” plānošanas gaitu.

Izvērtējot 2006.gada darbību UNESCO LNK ģenerālsekretārs Rolands Ozols īpaši akcentēja programmas „Communities of Practice” realizētās aktivitātes. Līdzdalība šajā programmā paver Latvijai iespēju pilnveidot mācību saturu, programmas, kā arī metodiskos līdzekļus. Ļoti nozīmīgs varētu būt projekts par dzīves prasmju apguvi un pielietojumu, kuru sagatavot ir paredzēts 2007.gadā. Dzīves prasmes ir viens no faktoriem, kas nodrošina ikviena gatavību mūžizglītībai un konkurētspēju darba tirgū.


Sesijas ietvaros delegācijas vadītāja, Starptautiskā izglītības biroja padomes vice-prezidente prof.Tatjana Koķe iesaistījās Starptautiskās izglītības konferences „Iekļaujošā izglītība – ceļš nākotnē” plānošanas darba grupā. Konference notiks no 24.-29.novembrim 2008.gadā un tajā piedalīsies UNESCO dalībvalstu izglītības ministri, kā arī nozares eksperti. T.Koķe uzsvēra, ka svarīgi, lai iekļaujošā izglītība konferencē tiktu izvērtēta mūžizglītības kontekstā, analizējot cēloņus dažādu sociālo grupu problēmām, kā arī izglītības sistēmu atvērtību un pieejamību. Tāpat būtiski ir nodrošināt skolotājus ar metodiskajiem materiāliem un vidi, kas ir piemērota audzēkņiem ar dažādām vajadzībām.
Konferences noslēgumā Starptautiskā Izglītības biroja padome pieņēma rezolūciju, kurā apņēmās stiprināt savu institucionālo kapacitāti, piesaistot arvien vairāk līdzekļus programmu realizācijai, kuras tiek realizētas ievērojot dalībvalstu daudzpusīgās intereses un prasības pēc izcilības.


UNESCO Starptautiskais Izglītības birojs piedalās UNESCO izglītības satura un metožu pilnveidošanā pasaulē, tādējādi veicinot dialogu un sadarbību starp pasaules valstīm izglītībā. Starptautiskais izglītības birojs tika izveidots 1925. gadā, bet par UNESCO starptautisko izglītības centru tas kļuva 1969.gadā. Starptautiskā izglītības biroja padomes uzdevums ir sadarbībā ar tā direktoru izstrādāt biroja darbības programmu un veikt tās īstenošanas uzraudzību. Starptautiskajā izglītības biroja padomē darbojas 28 pasaules valstu pārstāvji, un padomes prezidente ir Indijas pārstāve.