EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.02.05.

Starptautiskā dzimtās valodas diena

Sīkāka informācija:
Dagnija Baltiņa
Pasākuma koordinatore
tālrunis:9359556
e-pasts: dagnija@unesco.lv
Šodien, 25. februārī Izglītības un zinātnes ministrijā notiks Starptautiskās dzimtās valodas dienai veltīta skolēnu diskusija
Atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, 25. februārī plkst. 13.00 Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un LR Izglītības un zinātnes ministrija organizē diskusiju Latvijas vidusskolēniem par dzimtās valodas jautājumiem. Pasākuma organizatori vēlas aicināt jauniešus kritiski paraudzīties uz savu dzimto valodu, izvērtēt tās nākotnes perspektīvas, saredzot arī savu lomu dzimtās valodas vērtību kopšanā un saglabāšanā. Vienlaikus diskusijas uzdevums ir aicināt jauniešus apzināties valodu prasmes nozīmi, kā arī pašiem aktīvāk pievērsties citu valodu apguvei.

Pasākumu atklās izglītības un zinātnes ministre prof. Ina Druviete un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretārs Rolands Ozols. Tālāk sekos trīs grupu diskusijas par šādiem jautājumiem:


1) Dzimtā valoda – kas man tajā šķiet visvērtīgākais?

2) Rītdienas dzimtā valoda.

3) Kopta valoda – snobisms vai nacionālās identitātes pierādījums?


Diskusijas noslēgumā jaunieši piedalīsies sarunā ar prof. Inu Druvieti, prezentējot savu diskusiju grupu ziņojumus, kā arī sniedzot savas pārdomas, viedokļus un priekšlikumus, kas radušies sarunu laikā.


Pavisam diskusijai bija pieteikušies 390 Latvijas skolu skolēni no 121 Latvijas vidējās izglītības mācību iestādēm. Diskusijā piedalīsies 67 skolēni no 67 Latvijas skolām.


Starptautisko dzimtās valodas dienu pasaulē atzīmē pēc 1999. gada UNESCO Ģenerālās konferences 30. sesijas lēmuma. Ar Starptautiskās dzimtās valodas dienas palīdzību UNESCO aicina apzināties valodu daudzveidības lielo nozīmi daudzkultūru sabiedrības attīstībā. Starptautiskās dzimtās valodas dienas mērķis ir veicināt valodu dažādību un daudzvalodu izglītību visā pasaulē, attīstīt izpratni par valodas vērtībām un kultūras tradīcijām.