EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.01.11.

Šonedēļ UNESCO atklāj Starptautisko ķīmijas gadu


Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) 2011. gadu pēc Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas savienības (International Union of Pure and Applied Chemistry) iniciatīvas ir pasludinājusi par Starptautisko ķīmijas gadu, un tas tiks atklāts 27. un 28. janvārī Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē.


„Starptautiskais ķīmijas gads kalpos kā atspēriena punkts jaunām ambīcijām zinātnē,” – tā, uzsverot nepieciešamību veicināt entuziasmu nākotnes atklājumiem ķīmijas nozarē Starptautiskā ķīmijas gada kontekstā, norāda UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova.


Visas mums zināmās vielas sastāv no ķīmiskiem elementiem vai to savienojumiem neatkarīgi no tā, vai šīs vielas ir gāzes, šķidrā vai cietā veidā. Izpratne par taustāmās un fiziskās pasaules būtību ir balstīta uz zināšanām ķīmijā, jo visu dzīvības procesu pamatā ir ķīmiskas reakcijas. Mūsdienu ķīmijas nopietnākie izaicinājumi – tīrs gaiss, ūdens kvalitāte, veselīgs ēdiens, uzticami medikamenti, piemērotas izejvielas, ekoloģiski produkti un ilgtspējīgi enerģijas resursi – ir cieši saistīti ar cilvēces nākotni. Tādēļ, turpinot pievērsties dažādu zinātnes nozaru popularizēšanai un to attīstības veicināšanai, Starptautiskā ķīmijas gada motīvs ir „Ķīmija – mūsu dzīve, mūsu nākotne”.


Starptautiskais ķīmijas gads ir iecerēts kā ietvars, lai veicinātu ķīmijas zinātnes popularitāti, īpaši jauniešu vidū, izceltu ķīmijas zinātnes sasniegumus, vēsturi un vairotu izpratni plašākā sabiedrībā par šīs zinātnes ieguldījumu cilvēces un jaunu ražošanas nozaru attīstībā, kā arī valsts ekonomiskajā izaugsmē, tādējādi veicinot tās vispārējo izpratni un novērtējumu par ķīmijas lomu sabiedrības labklājībā.


2011. gads ķīmijas nozarē ir īpašs arī ar to, ka šogad tiek svinēta 100. gadadiena kopš Marija Kirī saņēma Nobela prēmiju ķīmijā. Marija Kirī ir pirmā sieviete, kura ieguvusi šo nozīmīgo apbalvojumu, tādēļ īpaša uzmanība Starptautiskā ķīmijas gada ietvaros tiks pievērsta tieši sieviešu ieguldījumam ķīmijas attīstībā. Arī Latvijā, izceļot sieviešu ieguldījumu zinātnes attīstībā, jau septīto gadu starptautiskās programmas „Sievietēm Zinātnē” ietvaros tiks pasniegtas L`ORÉAL Latvijas stipendijas „Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. tas ir pirmais starptautiskais apbalvojums, kas paredzēts tieši zinātniecēm un ir kļuvis par vienu no plašākajām zinātnieču atbalsta programmām pasaulē.


Ķīmijas gada ietvaros gan Latvijas, gan pasaules mērogā ir plānotas dažādas aktivitātes, semināri, izstādes un kultūras pasākumi, īpašu uzmanību vēršot jauniešu izglītošanai. Piemēram, globāla līmeņa ķīmijas stunda „Ūdens: ķīmiskais risinājums”, kuras laikā sākumskolu un vidusskolu skolēniem ir jāpārbauda sāļuma un skābuma pakāpe ūdenī, un jāiemācās filtrēt un attīrīt to, vai izglītojošu lekciju cikls „Klimata pārmaiņu projekta vizualizācija”, kas ir par dabas pārmaiņām, tās ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku lomu tajā.


Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO) kā vadošajai ANO aģentūrai ar mandātu zinātnē ir uzticēta Starptautiskā ķīmijas gada koordinēšana un informācijas apkopošana par šim gadam veltītajiem pasākumiem un projektiem tās dalībvalsīs. Šim nolūkam ir izveidota interneta vietne http://www.chemistry2011.org/, kurā ikviens var iepazīties ar informāciju un aktivitātēm visā pasaulē.


Arī Latvijā plānotas aktivitātes par godu Starptautiskajam ķīmijas gadam, un UNESCO LNK aicina ikvienu – skolēnus, studentus, interešu pulciņus, nevalstiskās organizācijas, ķīmijas entuziastus, praktiķus un citus interesentus – iesaistīties ar idejām un projektiem Starptautiskā ķīmijas gada atzīmēšanā un ķīmijas popularizēšanā, kā arī pievienot jau plānotos atbilstošos pasākumus Latvijas kopējām Ķīmijas gada aktivitāšu kalendāram, informējot par plānoto UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.


UNESCO LNK arī aicina vērsties pēc informācijas, ja tāda nepieciešama, pa tālruni + 371 67325109 vai e-pastu office@unesco.lv.

Informāciju sagatavoja:
Madara Kāne
UNESCO LNK projektu koordinatore
Tālr. + 371 67325109
E-pasts: madara@unesco.lv