EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.02.08.

Šonedēļ – Starptautiskā dzimtās valodas diena


Starptautiskā dzimtās valodas diena ik gadu tiek atzīmēta 21. februārī. Šonedēļ ar Dzimtās valodas dienu tiks atklāts arī Starptautiskais valodu gads, par kādu UNESCO ir pasludinājusi 2008. gadu. Starptautiskās dzimtās valodas dienas un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst uzmanību valodu daudzveidībai un veicināt dzimtās valodas lietošanu.

Valoda ir sociālās, ekonomiskās un kultūras dzīves pamats, – tas arī veido UNESCO moto Starptautiskajam valodu gadam: „Valodas ir nozīmīgas!”

Diemžēl kā būtisks grupu un indivīdu identitātes virzītājs, daudzviet dzimtā valoda pati par sevi ir apdraudēta. Ir aprēķināts, ka vairāk nekā 50% no aptuveni 6 700 valodām, kas tiek lietotas pasaulē, ir apdraudētas un ilgtermiņā lemtas izzušanai, un vidēji katrās divās nedēļās vienā valodā cilvēki pārstāj runāt. Turklāt saskaņā ar ekspertu aplēsēm 96% valodu lieto tikai 4% populācijas.

Šogad Starptautiskās dzimtās valodas dienas un tai veltīto aktivitāšu uzdevums visā pasaulē ir akcentēt multilingvālisma veicināšanu ar starptautisku instrumentu palīdzību. Tāpēc UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, 21. februārī notiks sadarbībā ar Eiropas Padomi organizēts seminārs. Tā ietvaros diskusiju centrā būs Eiropas reģionālā vai minoritāšu harta un UNESCO Konvencijai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.


Papildinformācija:
Anita Vaivade
UNESCO LNK
Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora vadītāja
Tālrunis: 7325109
E-pasts: anita@unesco.lv

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv