EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.11.07.

Šonedēļ noslēgsies UNESCO Ģenerālās konferences 34. sesijaŠonedēļ – 3. novembrī noslēgsies Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Ģenerālās konferences 34. sesija, kurā piedalās arī delegācija no Latvijas.

Latvijas delegācijas galvenie uzdevumi UNESCO Ģenerālās konferences 34. sesijā bija piedalīties ar valsts ziņojumiem plenārsēdē un komisijās jautājumos, kas Latvijai ir aktuāli, informējot par savu pieredzi; pārstāvēt Latvijas viedokli debatēs par UNESCO vidējā termiņa stratēģiju 2008. – 2013. gadam, UNESCO programmu un budžetu 2008. – 2009. gadam un 2010. – 2011. gadam; piedalīties UNESCO Izpildpadomes un starpvaldību institūciju vēlēšanās, reprezentējot Latvijas intereses; organizēt UNESCO dalībvalstu atbalstu Latvijas ievēlēšanai UNESCO Izpildpadomē, UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” padomē, kā arī UNESCO Statistikas institūta padomē; piedalīties UNESCO Jaunatnes forumā; piedalīties ar ziņojumu izglītības un zinātnes un tehnoloģiju ministru apaļā galda diskusijās.

19. un 20. oktobrī izglītības un zinātnes ministre, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) viceprezidente Baiba Rivža piedalījās izglītības ministru apaļā galda diskusijā „Izglītība un ekonomiskā attīstība”. Diskusija pulcēja 96 valstu izglītības ministrus un vairāk nekā 300 citus dalībniekus un novērotājus, un tās laikā ministri apliecināja, ka vienlīdzīgai un ilgtspējīgai ekonomiskai attīstībai nepieciešama kvalitatīva izglītība. Izglītības nozares speciālisti diskutēja par tiesību aktu bāzi, kāda būtu nepieciešama, lai regulētu izglītību un veicinātu attīstību. Uzmanība tika pievērsta tiešajai un netiešajai izglītības ietekmei uz ekonomisko izaugsmi. Ministri diskutēja arī par kritērijiem un stratēģijām politiskās izvēles un izglītības patēriņa prioritāšu veidošanā.

Baiba Rivža informēja diskusijas dalībniekus par Latvijas Nacionālo attīstības plānu un par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) paveikto un iecerēto, lai sekmētu izglītības un ilgtspējīgas attīstības mērķu integrāciju un to veiksmīgu sasniegšanu.

Izglītības un zinātnes ministres Baibas Rivžas runa izglītības ministru apaļā galda diskusijā „Izglītība un ekonomiskā attīstība”

„Ministres Baibas Rivžas uzruna klātesošajiem daudzu pasaules valstu izglītības ministriem tika atzinīgi novērtēta gan no ekspertu, gan no UNESCO vadības puses. Latvijas pieredze, izveidojot ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” koordinācijas grupu, kā arī Latvijas vadošā loma Baltijas jūras valstu prezidentūras laikā, pievēršot citu valstu uzmanību ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, tika pieminēta vairākas reizes. Un Baibas Rivžas ieguldījums tika novērtēts ļoti atzinīgi. Ministre ir arī vienīgā Austrumeiropas eksperte UNESCO augstākās izglītības forumā, kas lemj par augstākās izglītības attīstības jautājumiem,” norādīja UNESCO LNK ģenerālsekretārs Rolands Ozols.

Vizītes laikā UNESCO 20. oktobrī Baiba Rivža uzstājās ar Latvijas ziņojumu arī plenārsēdē 34. sesijas vispārējās debatēs.

Izglītības un zinātnes ministres Baibas Rivžas ziņojums UNESCO Ģenerālās konferences 34. sesijas vispārējās debatēs

Savukārt 26. oktobrī IZM parlamentārā sekretāre Tatjana Koķe pārstāvēja Latviju UNESCO Ģenerālās konferences 34. sesijas ietvaros notikušajā apaļā galda diskusijā par zinātni un tehnoloģijām, kurā piedalījās ap 60 ministru un zinātnes nozares speciālistu. Viņa uzstājās ar ziņojumu par Latvijas paveikto un iecerēto zinātnes un tehnoloģiju attīstībā, par cilvēkresursu stiprināšanu zinātnē un par zinātnes popularizēšanu.

IZM parlamentārās sekretāres Tatjanas Koķes ziņojums zinātnes ministru apaļā galda diskusijā par zinātni un tehnoloģijām


UNESCO Ģenerālās konferences 34. sesijas laikā notika arī UNESCO starpvaldību institūciju vēlēšanas. Saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem Latvija tiks pārstāvēta UNESCO Izpildpadomē, UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” padomē, kā arī UNESCO Statistikas institūta padomē.

Papildinformācija:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv

Agnese Korbe
Izglītības un zinātnes ministres padomniece
Tālr.: 7047954, 29110062
E-pasts: agnese.korbe@izm.gov.lv