EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
19.11.08.

Šogad Pasaules Filozofijas diena veltīta Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 60. gadadienai


2008. gada decembrī apritēs 60 gadi, kopš tika pieņemta Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija. Šim notikumam par godu UNESCO Pasaules Filozofijas diena, kas visā pasaulē tiek atzīmēta 20. novembrī, šogad tiks veltīta ar cilvēktiesībām saistītiem jautājumiem.

UNESCO kā lielākā ideju laboratorija un diskusiju platforma aizstāv ideju, ka miera kultūru ir iespējams nodrošināt tikai visā pasaulē vienoti ievērojot cilvēktiesības, vienlīdzības, demokrātijas un taisnīguma principus. Filozofijas kā zinātnes nozīme ir šīs pamatvērtības uzturēt, analizēt, izzināt, kā arī veicināt izpratni un apziņu par tām.

“Vispārējai Cilvēktiesību deklarācijai ir būtiska filozofiska nozīme, jo tā atspoguļo mūsu sabiedrību un tās tiesības. Deklarācija dod iespēju šodien no jauna pārskatīt dažus pamatprincipus, kas ir arī mūsdienu laikmeta pamats: cilvēciska cieņa, brīvība un unikalitāte,” savā uzrunā, kas veltīta Pasaules Filozofijas dienai, uzsver UNESCO ģenerāldirektors Koičiro Macura.

Pasaules Filozofijas diena 20. novembrī Itālijā, Palermo tiks atklāta ar debatēm par tiesībām un varu. Tajās piedalīsies ap 80 valstu pārstāvji no visas pasaules – filozofi, akadēmiķi, pētnieki, studenti, skolotāji u.c.

Arī Latvijā notiks Pasaules Filozofijas dienai un Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 60. gadadienai veltīti pasākumi.

20. novembrī plkst. 13:00 Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātē, Brīvības bulvārī 32, 2. auditorijā (2. stāvā) notiks LU Filozofijas un socioloģijas institūta (FSI), LU Vēstures un filozofijas fakultātes un UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas (LNK) rīkots seminārs „Cilvēktiesību filozofiski antropoloģiskie pamati: Latvija un Eiropas tiesiskās domas tradīcija”. Tajā dažādi filozofijas nozares speciālisti diskutēs par cilvēktiesību aizsākumiem un izpratni, pamatprincipiem, filozofiskajiem un ētiskajiem aspektiem. Diskutēs arī par mazākumtautību tiesībām, sieviešu tiesībām u.c. jautājumiem cilvēktiesību kontekstā.

Filozofijas dienā UNESCO LNK aicina ikvienu piedalīties šajā diskusijā, iepazīties ar filozofiskās domas tradīciju un apmeklēt semināru „Cilvēktiesību filozofisko antropoloģiskie pamati: Latvija un Eiropas tiesiskās domas tradīcija”.

Plašāka informācija par semināru „Cilvēktiesību filozofiski antropoloģiskie pamati: Latvija un Eiropas tiesiskās domas tradīcija”:

LU FSI pētniece Ieva Lapinska (tālr. 29396473)

Semināra programma:
http://www.unesco.lv/lat/index/news/all_news/news1225889447.html