EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.01.06.

Šogad palielinātas stipendijas „Sievietēm Zinātnē”


Papildinformācijai: Estere Braķe, tālr. 9-122.790, estere@latnet.lv


Trešdien, 1. februārī plkst. 14.00 LR Izglītības un zinātnes ministrijā (Vaļņu ielā 2, 3. stāva zālē) tiks parakstīts sadarbības protokols par 2006. gada L`ORÉAL Latvijas stipendijām Sievietēm Zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu.

Sadarbības protokolu parakstīs LR Izglītības un zinātnes ministre, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas viceprezidente Profesore Ina Druviete, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Akadēmiķis Juris Ekmanis un L’ORÉAL Baltic ģenerāldirektors Pērs Akerlunds.


Stipendijas paredzētas dzīvības zinātņu un materiālzinātņu pārstāvēm. Salīdzinājumā ar 2005. gadu, kad šīs stipendijas Latvijā tika piešķirtas pirmo reizi, šogad paplašināts to zinātnieču loks, kuras var uz tām kandidēt. Divas no stipendijām paredzētas zinātņu doktorēm vecumā līdz 40 gadiem, bet uz trešo var pieteikties zinātnieces līdz 33 gadu vecumam, kurām tā nepieciešama doktora disertācijas izstrādei.


Salīdzinot ar 2005. gadu, pieaugusi arī stipendiju summa, kas šogad sasniedz 3500 latus katrai no stipendiātēm. Stipendiju piešķīrēju - L`ORÉAL Baltic, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas mērķis ir šādā veidā finansiāli palīdzēt to saņēmējām veikt iecerētos zinātniskos pētījumus.


Stipendiju „Sievietēm Zinātnē” Goda Patronese ir Latvijas Valsts prezidente, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle Vaira Vīķe-Freiberga. Stipendijas izveidotas, īstenojot L’ORÉAL Grupas un UNESCO sadarbību starptautiskās programmas "Sievietēm Zinātnē” (For Women In Science) ietvaros.


„Sievietēm zinātnē” ir L` ORÉAL un UNESCO kopīgi izstrādāta programma, kuras mērķis ir starptautiskā mērogā atbalstīt sieviešu piedalīšanos zinātniskajos pētījumos un veicināt viņu panākumus dažādās zinātnes nozarēs. Šīs programmas ietvaros dažādu valstu zinātniecēm ik gadus tiek piešķirtas kopumā 5 prēmijas kā atzinība par veiktajiem atklājumiem un 15 stipendijas kā atbalsts zinātniskā darba turpināšanai.Atsevišķās valstīs starptautisko programmu „Sievietēm zinātnē” papildina tā sauktās nacionālās iniciatīvas – šo valstu L`ORÉAL filiāles ar UNESCO Nacionālo komisiju un zinātnes aprindu atbalstu piešķir konkrētās valsts zinātniecēm nacionālās stipendijas „Sievietēm zinātnē”.


Latvijā L`ORÉAL Latvijas stipendijas Sievietēm Zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu tiek piešķirtas kopš 2005. gada. Pagājušogad stipendijas 2500 latu apmērā saņēma:
· Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Farmācijas nodaļas Asociētā profesore Ruta Muceniece pētījumiem par to, kā ar dabas vielām apstādināt neirodeģeneratīvo slimību (Parkinsona slimība, Alcheimera slimība, vecuma demence) attīstību to agrīnajā fāzē,
· LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece Aija Linē pētījumiem par ģenētisko faktoru nozīmi cisplatīna terapijas efektivitātē, kas ļaus uzlabot vēža pacientu dzīves kvalitāti, palīdzot noteikt piemērotāko zāļu devu un izvairīties no zāļu izraisītām nevēlamām blaknēm,
· LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniece Anna Zajakina hepatīta B vīrusa pētījumiem, kas pavērs iespēju gēnu terapijas un vakcīnu izstrādei pret šo bīstamo slimību.