EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
01.02.06.

Šogad palielinātas stipendijas „Sievietēm Zinātnē”

Papildinformācijai:

Estere Braķe
tālr. 9-122.790
estere@latnet.lvTrešdien, 1. februārī tika parakstīts sadarbības protokols par 2006. gada L`ORÉAL Latvijas stipendijām “Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu.Sadarbības protokolu parakstīja LR Izglītības un zinātnes ministre UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas viceprezidente profesore Ina Druviete, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents akadēmiķis Juris Ekmanis un L’ORÉAL Baltic ģenerāldirektors Pērs Akerlunds.Stipendijas paredzētas dzīvības zinātņu un materiālzinātņu pārstāvēm. Salīdzinājumā ar 2005. gadu, kad šīs stipendijas Latvijā tika piešķirtas pirmo reizi, šogad paplašināts to zinātnieču loks, kuras var uz tām pretendēt. Divas no stipendijām paredzētas zinātņu doktorēm vecumā līdz 40 gadiem, bet uz trešo var pieteikties zinātnieces līdz 33 gadu vecumam, kurām tā nepieciešama doktora disertācijas izstrādei.Salīdzinot ar 2005. gadu, pieaugusi arī stipendijas summa, šogad tā sasniedz 3500 latus katrai no stipendiātēm. Stipendiju piešķīrēju - L`ORÉAL Baltic, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas mērķis ir finansiāli palīdzēt to saņēmējām veikt iecerētos zinātniskos pētījumus.Pieteikumi stipendijām tiks pieņemti no 2006. gada 7. februāra līdz 31 martam. Informācija par pieteikšanos lejupielādējama mājas lapas sadaļā Dokumenti- Citi Dokumenti

Pieteikumus izvērtēs Žūrijas komisija LZA Senāta priekšsēdētāja Akadēmiķa Jāņa Stradiņa vadībā, pieaicinot Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas, kā arī Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas ekspertus. Stipendiju saņēmējas tiks pasludinātas 2006. gada 18. maijā svinīgā ceremonijā Latvijas Zinātņu akadēmijā.


L’ORÉAL Latvijas stipendijas “Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu tiek piešķirtas kopš 2005. gada. Pagājušogad stipendijas 2500 latu apmērā saņēma Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Farmācijas nodaļas asociētā profesore Dr.habil.biol. Ruta Muceniece, LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece Dr.biol. Aija Linē un LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniece Dr.biol. Anna Zajakina.

„Sievietēm zinātnē” (For Women In Science) ir L`ORÉAL un UNESCO kopīgi izstrādāta programma, kuras mērķis ir starptautiskā mērogā atbalstīt sieviešu piedalīšanos zinātniskajos pētījumos un veicināt viņu panākumus dažādās zinātņu nozarēs. Atsevišķās valstīs starptautisko programmu „Sievietēm zinātnē” papildina tā sauktās nacionālās iniciatīvas – šo valstu L`ORÉAL filiāles ar UNESCO Nacionālo komisiju un zinātnes aprindu atbalstu piešķir konkrētās valsts zinātniecēm nacionālās stipendijas „Sievietēm zinātnē”. Latvijas Stipendiju „Sievietēm Zinātnē” Goda Patronese ir Latvijas Valsts prezidente Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle Vaira Vīķe-Freiberga.