EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.05.07.

Šodien tiek pasniegtas stipendijas „Sievietēm Zinātnē”Šodien, 17. maijā plkst. 15:00 Latvijas Zinātņu akadēmijā svinīgā ceremonijā tiek pasniegtas 2007. gada L`ORÉAL Latvijas stipendijas „Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu.

2005. gadā dibinātās stipendijas Latvijā tiek pasniegtas trešo gadu. To mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu dzīvības zinātņu un materiālzinātņu speciālistēm iecerēto zinātnisko pētījumu īstenošanā. Stipendiju Goda Patronese ir Latvijas Valsts prezidente akadēmiķe Vaira Vīķe – Freiberga.

Trīs gados Latvijas stipendiju programma ir vērsusies plašumā un attīstījusies – stipendiju apjoms palielināts no 2500 līdz 4000 latiem katrai stipendiātei, pieteikto pētniecības projektu skaits pieaudzis no 19 līdz 25, paplašināts arī zinātnieču loks, iekļaujot tajā arī doktorandes.

Stipendijas „Sievietēm Zinātnē” tiek piešķirtas pētījumiem Latvijā, lai padarītu to zinātnei draudzīgāku un mazinātu „smadzeņu aizplūšanu” uz ārvalstīm.

Pieteiktos projektus vērtēja žūrijas komisija Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētāja Jāņa Stradiņa vadībā. Šogad stipendijas saņem divas dzīvības zinātņu un viena materiālzinātņu pārstāve.

Ķīmijas doktore Aiva Plotniece, vadošā pētniece Latvijas Organiskās sintēzes institūta Membrānaktīvo savienojumu un ß-diketonu laboratorijā saņems stipendiju darbam pie jauniem ķīmiskajiem savienojumiem, kas palīdzētu medikamentiem pietiekami īsā laikā sasniegt noteiktas organisma šūnas un perspektīvā būtu izmantojami toksisku vai slikti šķīstošu ārstniecības vielu transportam dzīvajā organismā, kā arī gēnu terapijas klīniskajiem izmēģinājumiem. Tas nākotnē ļautu ietekmēt ne tikai iedzimtus ģenētiskās darbības traucējumus, bet arī onkoloģiskās un sirds-asinsvadu slimības.

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Farmakoloģijas docētāju grupas lektore medicīnas doktore Baiba Jansone pēta, kā neiropeptīdi piedalās stresa izpausmju un depresijas regulācijā. Tālākie pētījumi dotu ieguldījumu praktiskajā medicīnā stresa un depresijas stāvokļu ārstēšanā.

Fizikas maģistrei Līgai Grīnbergai, pētniecības asistentei Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas Institūtā, stipendija piešķirta doktora disertācijas izstrādei. Līga Grīnberga strādā pie jauna materiāla izveides, kas ļautu ūdeņradi izmantot kā nākotnes degvielu, piemēram, autotransportā un padarītu tā izmantošanu ekonomiski izdevīgu.

Papildinformācija:
Ilga Tālberga
7225889, humana@lza.lv

Estere Braķe
29122790, estere@latnet.lv