EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
28.01.08.

Šodien svinīgi atklāts Starptautiskais Planētas Zeme gads


Šodien, 28. janvārī Latvijas Universitātes 66. zinātniskās konferences ietvaros notika UNESCO atbalstītās aktivitātes – Starptautiskā Planētas Zeme gada atklāšana Latvijā.

Atklāšanā tika sumināti arī Starptautiskajam Planētas Zeme gadam veltītā studentu pētniecisko darbu konkursa laureāti.

Jau ziņots, ka šis – 2008. gads pēc UNESCO un Starptautiskās Ģeoloģijas zinātņu apvienības (International Union of Geological Sciences (IUGS)) iniciatīvas pasludināts par Starptautisko Planētas Zeme gadu. Tam veltīto pasākumu uzdevums visā pasaulē būs veicināt svarīga mērķa sasniegšanu, un tas ir – ilgtspējīga planētas attīstība, sekmējot zemes resursu plānveidīgu izmantošanu un precīzāk paredzot un savlaicīgi novēršot riskus, kas apdraud mūsu planētas iedzīvotājus. 2008. gada moto ir: ”Zemes zinātnes – sabiedrības labā”.

Arī Latvijā notiks virkne nozīmīgu konferenču un plašu pasākumu, kas veltīti Starptautiskajam Planētas Zeme gadam.

Iniciatīvu par Planētas Zeme gadu un tam veltītām aktivitātēm atbalstījusi 191 Apvienoto Nāciju dalībvalsts. Lielākajā daļā šo valstu, tajā skaitā arī Latvijā, ir dibinātas Starptautiskā planētas Zeme gada nacionālās komitejas. Latvijā izveidotās komitejas mērķis ir informēt sabiedrību par Starptautisko Planētas Zeme gadu un popularizēt to mūs valstī. Komitejas galvenie uzdevumi ir sekmēt sadarbību starp ģeoloģijas un vides zinātniekiem pasaulē, līdzdarbojoties dažādās pētnieciskajās programmās un veidojot sadarbības tīklu starp nacionālajiem ģeoparkiem un iesaistīties līdzīgās, ar zemes zinātņu popularizēšanu saistītās aktivitātēs.

Starptautiskā Planētas Zeme gadam veltītais pētniecisko darbu konkurss tika izsludināts 2007. gada augustā, un tajā studenti no visas pasaules tika aicināti iesūtīt savas esejas par šādiem tematiem: veselība, klimats, gruntsūdeņi, okeāni, augsnes, zemes dzīles, lielās pilsētas, riski, resursi, zeme un dzīve. Godalgas konkursā saņēmuši arī trīs dalībnieki no Latvijas - LU Sociālo zinātņu fakultātes studente Kitija Balcare, Toms Purgailis un Arturs Polis no Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes. Konkursa uzvarētāji balvā ieguvuši iespēju piedalīties oficiālajā Starptautiskā Planētas Zeme gada atklāšanas ceremonijā, kas notiks 13. februārī Parīzē, UNESCO Sekretariātā. Tās ietvaros notiks dažādi pasākumi, tostarp konference, kurā piedalīties un savu viedokli par sociālām problēmām ģeofiziskā kontekstā izteikt aicināti pasaules līderi politikā, zinātnē un tautsaimniecībā, savukārt konferences debatēs piedalīsies aptuveni 300 jaunieši no visas pasaules, tajā skaitā arī minētā studentu konkursa uzvarētāji.

Papildinformācija:
Inga Pučure
UNESCO LNK Zinātnes, jaunatnes un Asociēto skolu projekta sektora vadītāja
Tālrunis:67325109
E-pasts: inga@unesco.lv

http://www.esfs.org/index.htm
http://www.yearofplanetearth.org