EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.02.11.

Šodien – Starptautiskā dzimtās valodas diena


Šodien, 21. februārī visā pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu, un Latvijā pēc UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) iniciatīvas tā tiek veltīta šūpuļdziesmām dzimtajā valodā.


Pasākumi un dažādas aktivitātes, veltītas Dzimtās valodas dienai un šūpuļdziesmām dzimtajā valodā, jau visu februāri notiek dažādas skolās un izglītības iestādēs Latvijā UNESCO Asociēto skolu projekta ietvaros Ādažos, Riebiņos, Jāņmuižā un citur.


Dzimtās valodas dienas atzīmēšanu paredzēts noslēgt 25. februārī plkst. 13:30, kad UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas Starptautisko skolu Jūrmalā ikvienu interesentu aicina uz šūpuļdziesmu pēcpusdienu. Pasākumā piedalīsies dažādu Latvijā dzīvojošo tautību bērni, jaunieši un viņu vecāki, dziedot šūpuļdziesmas savā dzimtajā valodā un iepazīstinot ar tām citus. Līdzās šūpuļdziesmu apskatam dalībnieki tiks iepazīstināti ar lībiešu kultūru un tradīcijām, atzīmējot Lībiešu gadu Latvijā.


Dzimtās valodas diena pēc UNESCO iniciatīvas jau 11 gadus visā pasaulē tiek atzīmēta 21. februārī, un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst uzmanību valodu un kultūru daudzveidībai, sekmēt dzimtās valodas lietojumu, kā arī vairot apziņu, ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Arī Latvijā šīs dienas atzīmēšana nu jau ir kļuvusi par tradīciju daudzās skolās un bibliotēkās.


„Dzimtā valoda ir viens no pirmajiem cilvēka soļiem pasaules izziņā, kas caur stāstiem, sakāmvārdiem, dzeju, pasakām un jo īpaši – dziesmām veido mūsu piederības sajūtu. Šogad Starptautiskās dzimtās valodas dienā aicinām pievērsties šupuļdziesmām. Dziesma ir valodas nesējs, taču vienlaikus arī sabiedrības vienotājs. Tā kā pavediens vērpjas cauri paaudzēm, atstājot mantojumu mūsu sirdī un prātā. Ikvienam ir kāda sev mīļa šūpuļdziesma, ko mums dziedājušas māmiņas vai vecmāmiņas, un kas saistās ar noskaņu, kurā ietverts kāds īpašs stāsts. Lai arī kādā valodā dziesma dziedāta, galvenais ir sirsnība un emocijas, kas tajā ieliktas un tiek nodotas tās klausītājam viņam saprotamā un mīlētā valodā, tādējādi arī ceļot pašas valodas vērtību un izjūtu. Tāds arī ir UNESCO nodoms – ar šīs starptautiski atzīmējamās dienas palīdzību pievērst uzmanību valodas saglabāšanas jautājumiem, valodu daudzveidībai un pats galvenais – valodas nozīmei harmoniskas personības izaugsmē,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.


No jauna izdotajā UNESCO Pasaules apdraudēto valodu atlantā ir apkopotas valodas, kurām draud izzušana un kuru saglabāšanai ir nepieciešamas tūlītējas aktivitātes. Starp aptuveni 3000 šādu valodu ir arī lībiešu. Vairāk informācijas par to: http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php.


Papildinformācija par Starptautisko dzimtās valodas dienu atrodama UNESCO mājas lapā www.unesco.org. UNESCO LNK aicina vērsties pēc informācijas, ja tāda nepieciešama, arī pa tālruni + 371 67325109 vai e-pastu office@unesco.lv.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv