EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.11.08.

Šodien pasniegti UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas augstākie apbalvojumi


Šodien UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) pasniedza tās augstāko apbalvojumu – Goda rakstu par ieguldījumu UNESCO LNK mērķu sasniegšanā, kā arī Atzinības rakstus par ieguldījumu UNESCO LNK darbības un programmu īstenošanā Latvijā.

Goda raksts par izcilu ieguldījumu UNESCO LNK darbā tika pasniegts bijušajai UNESCO LNK prezidentei un Kultūras programmu padomes loceklei, LR Saeimas priekšsēdētāja biedrei, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības valdes loceklei un direktorei Karinai Pētersonei.

UNESCO LNK Atzinības rakstus saņēma: UNESCO LNK Asamblejas ilggadējie locekļi Ilgonis Gaugers, Juris Dambis, Pēteris Bankovskis, Rafi Haradžanjans Uldis Bērziņš, Māris Klišāns; UNESCO LNK nozaru programmu padomju locekļi Andrejs Rauhvargers, Anita Jākobsone, Andrejs Siliņš, Raimonds Ernšteins, Andris Urtāns, Dace Bula, Pēteris Blūms, Jolanta Treile, Imants Freibergs, Andrejs Vasiļjevs, Aldis Pūtelis, Māra Katvare, Baiba Ramiņa, Baiba Rivža, Ingrīda Zemzare, Ruta Čaupova, Elmārs Grēns, Māris Kļaviņš, Jānis Valters, Irina Solomeņikova un Jānis Spalviņš; Baltijas jūras projekta koordinatore Latvijā Velga Kakse un bijušie UNESCO LNK Sekretariāta darbinieki Dainis Īvāns, Jānis Sīkstulis, Dace Melbārde, Rolands Ozols, Rudīte Grigorjeva Daina Šveica, Irēna Kļaviņa, Inete Ielīte un Līga Solima.

Atzinības raksti pasniegti arī bijušajiem Latvijas Republikas vēstniekiem UNESCO Sandrai Kalnietei un Rolandam Lappuķem, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, UNESCO Jauno dabas pētnieku klubam un divām bijušajām UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolām – Vecumnieku vidusskolai un Rīgas Mākslas skolai.

Šī ir otrā reize, kad pasniegs UNESCO LNK apbalvojumus. Goda rakstus, kas ir augstākā LNK atzinības zīme un tiek pasniegti kopā ar UNESCO LNK piemiņas velti par izcilu ieguldījumu UNESCO darbības un programmu īstenošanā Latvijā, piešķir ne retāk kā reizi divos gados ne vairāk kā trim personām un/vai institūcijām. Savukārt Atzinības raksti, kas tiek piešķirti par nozīmīgu ieguldījumu UNESCO darbības un programmu īstenošanā Latvijā, par veiksmīgu sadarbību ar dažādām nacionāla un starptautiska līmeņa valstiskām, nevalstiskajām un privātajām organizācijām, veicinot LNK popularizēšanu un prestiža celšanu, tiek piešķirti reizi gadā.

Priekšlikumus par LNK Goda un Atzinības rakstu piešķiršanu var iesniegt UNESCO LNK locekļi, UNESCO LNK programmu padomju locekļi un UNESCO LNK Sekretariāts.

UNESCO ir Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) specializētā aģentūra, kas savu darbu organizē izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas programmās. Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada 14. oktobra, kad notika oficiālā mūsu valsts uzņemšanas ceremonija UNESCO galvenajā mītnē Parīzē. 1991. gada 6. decembrī Parīzē tika atklāta arī Latvijas vēstniecība Francijā un UNESCO, bet UNESCO LNK tika izveidota 1992. gadā.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv