EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
28.04.05.

Smiltenē notiks konference „IT prasmes un to priekšrocības”


Papildinformācija

Velga Blaua
Smiltenes ģimnāzijas direktore
T: 4781112, M: 6529021, E: smigi@lanet.lv


Rīt, 29. aprīlī plkst. 9:30 – 15:00 Smiltenes ģimnāzijā, Dakteru ielā 27 notiks Smiltenes ģimnāzijas un Latvijas – Igaunijas institūta rīkota konference "IT prasmes un to priekšrocības”. Tā tiek organizēta starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros, kuras laikā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), kā arī organizācijas visā Latvijā rīko pasākumus ar mērķi aktualizēt dialogu un sadarbību, kas nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem.

Konference mērķis ir veicināt izglītības profesionāļu, pašvaldības un sabiedrības sadarbību, paplašinot izpratni par IT priekšrocībām augstas kvalitātes izglītības ieguvei mūžizglītības kontekstā. Tajā piedalīsies vietējo pašvaldību vadītāji un deputāti, dažāda līmeņa izglītības iestāžu vadītāji, tālākizglītības koordinatori, pieaugušo izglītības organizācijas, Nodarbinātības Valsts Aģentūras filiāles darbinieki, bibliotēku, kā arī kultūras un sporta iestāžu darbinieki.

Konferences uzdevums ir apkopot informāciju par IT pieejamību reģionā un iedzīvotāju prasmju līmeni IT izmantošanā. Tās ietvaros tiks formulētas reģiona vajadzības IT nodrošināšanā, klātesošie tiks iepazīstināti ar pozitīvo pieredzi izglītības pieejamības nodrošināšanā.

Konferenci „IT prasmes un to priekšrocības” ar uzrunu atklās Smiltenes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Mežulis un Valkas rajona padomes Izglītības pārvaldes vadītāja I. Videmane. IZM Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” izpilddirektore T. Koķe uzstāsies ar uzrunu „Zināšanu sabiedrība: izpratne un attīstība”, savukārt Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta E-pārvaldes un informācijas tehnoloģiju departamenta direktors A. Zabašta stāstīs par IT prasmju nepieciešamību un iespējām pašvaldību iestāžu darbā, kā arī par IT iespējām vietējo pašvaldību attīstībā.

Latvijas – Igaunijas institūta direktore U. Ozoliņa konferencē Smiltenē prezentēs pētījuma „Cilvēkresursu potenciāla veidošana un tā konkurētspējas paaugstināšana Valkas/Valgas pierobežā” rezultātus, bet Valkas rajona LIIS Reģionālā Datorcentra vadītājs R. Rastaks runās par jauno ekonomiku un izglītību mūža garumā.

Pārstāvji no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Microsoft, Valkas rajona padomes, Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmas (LIIS) projekta un Valkas rajona LIIS Reģionālā Datorcentra sniegs informāciju par ERAF Atklāto projektu konkursu “Publisko interneta pieejas punktu attīstība”, Microsoft izglītības projektiem, IT prasmēm un pieejamību Vidzemes reģionā, kā arī par LIIS projekta aktualitātēm.