EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.04.09.

Skolēni aicināti iesaistīties nedēļas „Izglītība visiem” aktivitātēs un piedalīties eseju konkursā


No 20. līdz 26. aprīlim visā pasaulē, tai skaitā Latvijā, tiks atzīmēta Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”, un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina ikvienu Latvijas skolēnu iesaistīties šīs nedēļas aktivitātēs.

Skolēni aicināti organizēt visdažādākos pasākumus un aktivitātes, kas aktualizētu lasīt un rakstītprasmes jautājumus, kā arī izglītības mūža garumā nozīmi un izpratni pašu skolēnu un viņu skolotāju, kā arī vecāku vidū.

Viena no starptautiskās nedēļas aktivitātēm ir skolas vai klases grāmatas veidošana ar esejām par to, ko lasīt un rakstītprasme nozīmē katram no skolēniem, kādas iespējas tā sniedz, kāda būtu skolēnu dzīve, ja viņi neprastu lasīt un rakstīt. Ikviena skola ir aicināta veidot savu grāmatu ar esejām par šo tematu, pēc izvēles papildinot to arī ar ilustrācijām.

Izveidotās skolas vai klases (8. līdz 12. klasēs) grāmatas UNESCO LNK aicina iesniegt UNESCO LNK Sekretariātā. Tajā jābūt apkopotām ne mazāk ka 15 esejām, bet ne vairāk kā 35 esejām. Katras esejas apjoms – ne vairāk kā 1 lapaspuse jeb 300 – 500 vārdu.

Pieteikumu dalībai akcijā lūdzam nosūtīt elektroniski līdz 23. aprīlim uz e-pastu: baiba@unesco.lv ar noradi „Eseju konkursam”, savukārt paši darbi – skolas vai klases grāmatas – jānosūta vai jānogādā UNESCO LNK Sekretariātā līdz 8. maijam (pasta zīmogs) Pils laukumā 4-206, Rīgā, LV-1050.

Eseju krājumi tiks vērtēti un izvēlēti 10 labākie, no kuriem 18. maijā tiks izlozēti pieci. Uz šīm piecām skolām dosies Valodu skolas „Skrivanek Latvia” svešvalodu pasniedzēji no ārvalstīm, lai tiktos ar uzvarētājiem un pasniegtu divu stundu atraktīvu un interaktīvu svešvalodas nodarbību.

Šogad visā pasaulē Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” laikā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta pieaugušo izglītības jautājumiem, ņemot vērā milzīgo pieaugušo analfabētisma līmeni pasaulē – 776 miljoni cilvēki. Arī Latvijā nedēļas ietvaros notiks dažādi pasākumi ar dažādiem uzsvariem un problēmanalīzēm saistībā ar jauniešu un pieaugušo lasīt un rakstītprasmi, kā arī jautājumiem par izglītību mūža garumā.

Informācija par Starptautisko nedēļu „Izglītība visiem” un plašāk par pasākumiem Latvijā:
http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/education/efa.html


Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
Tālr. 67325109
E-pasts baiba@unesco.lv