EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
11.04.05.

Seminārs “Nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošana”

Papildus informācija:
Dagnija Baltiņa
projekta koordinatore

dagnija@unesco.lv
mob.tālr.:9359556


2005. gada 3. – 5. aprīlī 18 jaunieši no 4 Baltijas jūras reģiona valstīm tikās seminārā “Nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošana”. Tikšanās mērķis bija sagatavot jauniešus darbam Starptautiskā Foruma “Nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošana: izglītība, jaunatne un attīstība” no 1. līdz 4. jūlijam laikā.


Sagatavošana Forumam iet roku rokā ar jauniešu uzdevumiem un lomu gan pārmantošanas, gan lēmumu pieņemšanas un priekšlikumu radīšanas procesos saistībā ar nemateriālo kultūras mantojumu. Jaunieši Forumā ne tikai pārstāvēs sevi kā aktīvi dalībnieki gan diskusijās, gan sesijās, gan plenārsēdēs, bet būs arī Foruma diskusiju, runu un ziņojumu apkopojumu un pārskatu rakstītāji. Jauniešu līdzdalība šajā Forumā ir svarīga, kultūras mantojuma pārmantotājiem ir jābūt klāt, kad tiek meklētas atbildes uz jautājumiem – kā pārmantot, kāda loma ir pārmantošanai dažādās tautsaimniecības nozarēs, kultūras attīstībā un politikā. Forumā noslēgumā jaunieši sniegs savus ziņojumus “Būt vai nebūt nemateriālajam kultūras mantojumam”.


Ņemot vērā jauniešu dažādās lomas Foruma laikā, seminārs bija gan kā izglītojoša apmācība nemateriālā kultūras mantojuma un tā saglabāšanas teorētiskajiem aspektiem, gan arī praktisks izmēģinājuma darbs apkopojumu un pārskatu rakstīšanā, gan arī aktīva diskusija par nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanu. Lai gan semināra un vēlākie Foruma dalībnieki bija jau ar nelielām priekšzināšanām par nemateriālo kultūras mantojumu, tomēr ir jāuzsver, ka diskutēt par šo tematu jauniešiem bija grūti, jo galvenais arguments pārmantošanai un pašam nemateriālajam kultūras mantojumam ir nepamatojama izjūta par tā nepieciešamību un nozīmīgumu. Seminārs atklāja, ka daudziem jauniešiem pārmantošanas izpratne ir cieši saistīta vairs ne tik daudz ar ģimeni, bet masu medijiem un skolu.


Kopumā seminārs noteikti ir atzīstams par veiksmīgu. Semināra galarezultātā ir izveidojusies stabila jauniešu komanda darbam Forumā, ir izstrādāts darba plāns un pienākumu sadale Foruma laikā un Foruma priekšseminārā jauniešiem no 29. līdz 30. jūnijam.


Seminārs aizsāka jauniešu diskusiju par to, vai būt un kādam būt nemateriālajam kultūras mantojuma rītdienā. Tomēr galējo jauniešu atbildi un viedokli šajā jautājumā sniegs Forums.