EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.05.05.

Seminārs - Boloņas process Eiropā un Latvijā

2005. gada 27. maijā plkst. 11.00-14.00 Latvijas Universitātes Lielajā Aulā Latvijas Rektoru padome sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Akadēmisko programmu aģentūru rīko semināru: Boloņas process Eiropā un Latvijā - Eiropas Augstākās izglītības telpas veidošanā sasniegtā izvērtējums Eiropas ministru konferencē Bergenā un prioritātes tālākai darbībai.

Seminārā uzstāsies Izglītības un zinātnes ministre I. Druviete, Rektoru Padomes priekšsēdētājs J. Vētra, LU rektors I. Lācis, Rektoru Padomes ģenerālsekretārs A. Rauhvargers, Augstākās izglītības departamenta direktors J. Čakste, Latvijas Studentu Asociācijas prezidents U. Luckāns, LU Studentu padomes pārstāve A. Bērziņa.

Runātāji analizēs Bergenas ministru konferencei sagatavotos ziņojumus par augstākās izglītības reformu progresu Eiropas mērogā (skat. www.bologna-bergen2005.no) un Bergenā pieņemtajā ministru kominikē nospraustās reformu prioritātes nākošajam periodam.

Pēc tam notiks diskusija par Latvijā augstākās izglītības pilnveidē veicamo līdz Boloņas procesa beigu termiņam 2010. gadā un konkrētajiem līdz 2007. gadam veicamajiem uzdevumiem.

Augstskolu mācībspēki un studenti, pārstāvji no augstākajā izglītībā un zinātnē iesaistītajām institūcijām, darba devēju un darba ņēmēju organizācijām aicināti pieteikties pa e-pastu rp@lanet.lv vai pa telefonu 7034338