EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.11.10.

Saldū notiks pieredzes apmaiņas konference „Tradīcija un inovācija”


Otrdien, 23. novembrī no plkst. 12:00 Saldus novada pašvaldības mazajā zālē, Avotu ielā 12 notiks pieredzes apmaiņas konference „Tradīcija un inovācija”, ko organizē Saldus novada pašvaldība un biedrība „KIT” sadarbībā ar LR Kultūras ministriju un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK).


Pieredzes apmaiņas konferencē piedalīsies Saldus novada pašvaldības, kultūras, mākslas, nevalstisko organizāciju un muzeju, Kultūras ministrijas, UNESCO LNK pārstāvji, lai dalītos pieredzē un ar informāciju par dažādu projektu īstenošanu un diskutētu par sadarbību kultūras tradīciju saglabāšanā.


Konferenci atklās Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa ar uzrunu par kultūras un tradīciju nozīmi Saldus novadā. Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Stratēģijas un reģionālās kultūrpolitikas nodaļas vecākā referente Signe Pujāte informēs par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu kā aktualitāti Latvijas reģionālajā kultūrpolitikā, savukārt UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora vadītāja Anita Vaivade – par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu starptautiskā kontekstā.


Saldus novada pašvaldības atbalstītos kultūras projektus prezentēs to īstenotāji – novada kultūras, mākslas, nevalstisko organizāciju un muzeju speciālisti, skarot jautājumus par tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu Saldus novadā, kultūras mantojuma pielietojumu muzeju izglītojošās programmās, tradīciju saglabāšanu un jaunu ideju iedzīvināšanu Saldus novada reorganizētajās skolās, sadarbības veidiem nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un starptautisko sadarbību kā stimulu lokālām iniciatīvām. Savukārt diskusijā par sadarbību kultūras tradīciju saglabāšanā uzstāsies Saldus novada pašvaldības kultūras darba organizatore Zaiga Upeniece, J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja pārstāves Agrita Ozoliņa un Inese Gruša, novada Izglītības pārvaldes projektu darba vecākā speciāliste Laine Blūma, kā arī Signe Pujāte un Anita Vaivade.


Apmeklēt konferenci aicināts ikviens interesents, arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.


Konferences programma

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv