EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.04.05.

Salaspilī notiks seminārs „IT prasmes un to priekšrocības”

Papildinformācija par semināru Salaspilī:
Inga Elksne
Salaspils novada dome
Izglītības, kultūras un sporta metodiskās daļas vadītāja
T: 7981016, E: inga@salaspils.lv

Papildinformācija par "Izglītība visiem" aktivitātēm:

Līga Grāvīte

UNESCO LNK ģenerālsekretāra vietniece
T: 7325109, E: liga@unesco.lv
Otrdien, 26. aprīlī plkst. 14:00 Salaspils sabiedrisko organizāciju attīstības centrā, Skolas ielā 7 notiks Salaspils novada pašvaldības, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros rīkotais seminārs "IT prasmes un to priekšrocības”. Tajā piedalīsies Salaspils novada domes pārstāvji, pašvaldības iestāžu darbinieki un novada iedzīvotāji.

Semināru atklās Salaspils novada domes Izglītības, kultūras un sporta metodiskās daļas vadītāja Inga Elksne, iepazīstinot klātesošos ar nedēļas “Izglītība visiem” vēsturi un aktualitātēm. Tā ietvaros tiks prezentēti pētījuma “Skolēnu IT prasmes un vajadzības” rezultāti. Aptaujas dati tiks izmantoti, izstrādājot Salaspils novada izglītības attīstības koncepciju.

Salaspils novada bibliotēkas direktore Daiga Orbidāne sniegs pārskatu par Salaspils un Latvijas iedzīvotāju iespējām IT jomā publiskajās bibliotēkās. Savukārt SIA “Baltijas Datoru akadēmija” direktore Nadežda Semjonova iepazīstinās ar projektu "Latvija@pasaule", kas paredz apmācīt ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus, kuriem nav pieredzes datoru un interneta lietošanā, īpašu uzmanību pievēršot bezdarbniekiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī bibliotēku, skolu un pašvaldību darbiniekiem.

„Mūsu uzdevums šī semināra ietvaros ir apkopot informāciju par IT pieejamību reģionā un iedzīvotāju prasmju līmeni IT izmantošanā, izceļot aktīvākos dalībniekus un sadarbības partnerus. Ir jāformulē reģiona vajadzības IT pieejamības nodrošināšanā, kā arī jāpopularizē pozitīvā pieredze izglītības pieejamības nodrošināšanā,” stāsta Salaspils novada domes Izglītības, kultūras un sporta metodiskās daļas vadītāja Inga Elksne.

Semināra ietvaros tā organizatori aicinās Salaspils novada domi nodrošināt IT pieejamību Salaspils sabiedriskajā centrā un Salaspils 2. vidusskolas sākumskolas telpās un ierosinās izveidot bezmaksas IT pakalpojumus Salaspils novada domes publiskajā telpā. Tāpat projekta “Latvija@pasaule” realizētājus aicinās iesaistīt Salaspils novada pašvaldības pārstāvjus multiplikatoru sagatavošanas procesā un sniegt profesionālu palīdzību IT pieejamības stratēģiskā plāna izstrādē.

“Būtu svarīgi apsvērt iespēju pakāpeniski veidot IT mācību blokus Salaspils novada bibliotēkās, izglītības un kultūras iestādēs, kā arī izstrādāt stratēģisku ilgtspējas plānu IT modernizācijas nodrošināšanai Salaspils novada izglītības iestādēs kvalitatīvas izglītības apguves nodrošināšanai,” uzsver Inga Elksne.

Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem” tiek atzīmēta no 25. līdz 30. aprīlim. Šajā laikā UNESCO LNK un IZM arī Latvijā organizē virkni pasākumu ar mērķi aktualizēt dialogu un sadarbību, kas nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem.