EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.08.11.

Sākusies UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 35. sesija


19. jūnijā ir sākusies UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 35. sesija, kas līdz 29. jūnijam norisināsies Parīzē un ir nozīmīgākais gada notikums ar kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu saistītos jautājumos.

UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 35. sesijā tiek runāts par mantojuma saglabāšanu saistībā ar ilgtspējīga tūrisma veicināšanu, par mantojuma vietu ilgtspējīgas attīstības principu ievērošanu, kā arī par jaunu mantojuma konceptu attīstību un mantojuma idejas paplašināšanos. Sesijas laikā īpaša uzmanība tiks veltīta 169 dalībvalstu ziņojumiem par esošo situāciju pasaules mantojuma vietās, kas saskaras ar mantojuma saglabāšanas izaicinājumiem, kopīgi meklējot tiem risinājumus. Iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā tiks izvērtētas arī 42 jaunas nominācijas.

Baltijas valstis šajā sesijā pārstāv Igaunija un tās UNESCO nacionālā komisija kopā ar nacionālajiem ekspertiem. Latvija sesijas darbam līdzi seko novērotāja statusā, taču plāno kandidēt darbam komitejā laikā no 2013. līdz 2017. gadam.

„UNESCO Pasaules kultūras mantojuma saraksts ir pasaulē nozīmīgākais un redzamākais kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas instruments, kura pamatā ir 1972. gada UNESCO Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu. Saraksts ir prestižs, taču arī ļoti prasīgs. Tas nenoliedzami veicina vietas pasaules atpazīstamību un tās starptautisku novērtējumu, kā arī vairo ar konkrēto pasaules mantojuma vietu saistītās ekonomiskās attīstības iespējas, taču vienlaikus uzliek arī ļoti lietu atbildību šo mantojumu kopt un saglabāt. Pirmkārt, tāpēc, ka, līdz ar vietas iekļaušanu Pasaules mantojuma sarakstā, tiek izcelta atbildība saglabāt pasaules mantojuma vietu ne vairs tikai nacionālo interešu labā, bet visas cilvēces vārdā. Otrkārt, tāpēc, ka turpmāk šī mantojuma vieta kalpo pasaulei kā rādītājs un spogulis konkrētās valsts un tās sabiedrības novērtējumam par pašas vērtībām un izpratne par atbildību cilvēces kopīgā mantojuma saglabāšanā,” stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

Savukārt iekļaušana UNESCO Pasaules mantojuma apdraudēto vietu sarakstā ir viens no veidiem, kā aktualizēt konkrētus saglabāšanas izaicinājumus un mudināt tos risināt. Šajā Pasaules mantojuma komitejas sesijā iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma apdraudēto vietu sarakstā tiks vērtētas astoņas vietas, jo tām ir radīti jauni apdraudējumi vai nav novērsti līdzšinējie. Pasaules mantojuma komiteja uzsver, ka kultūras mantojuma saglabāšanas izaicinājums, kultūras mantojuma, vietas sakārtošanas un sabiedrības iesaistīšanas jautājumi šajā jomā nav atrisināmi tikai kultūras mantojuma nozares ietvaros, bet kompleksā ar visu sabiedrību un citām jomām, tai skaitā, ekonomiku, tieslietām, infrastruktūras attīstību, tūrismu, vides aizsardzību.

„Lai arī UNESCO ir platforma sadarbībai, informācijas apmaiņai, pieredzes nodošanai, savstarpējās izpratnes veicināšanai un atbalstam, atbildība rīkoties ir katras dalībvalsts ziņā un tās pienākums. Šo astoņu vietu iekļaušana UNESCO Pasaules mantojuma apdraudēto vietu sarakstā būs atkarīga no tā, vai attiecīgās dalībvalstis būs gada laikā kopš iepriekšējās izvērtēšanas nodrošinājušas to, ka pārmaiņas šo vietu un to apkārtējās vides attīstībā ir iespējamas, nenodarot kaitējumu un nemazinot vietas mantojuma vērtību,” norāda Dagnija Baltiņa. Viņa uzsver, ka Latvijai ir svarīgi mācīties no šo valstu pieredzes, lai nepieļautu tādas pašas kļūdas sava mantojuma saglabāšanā, prastu izcelt pašiem savas vērtības, veicināt vienotības un pašlepnuma izjūtu caur mantojumu gan nacionālā līmenī, gan pasaules kontekstā: „Ir būtiski, ka mēs protam ņemt vērā citu valstu pieredzi, jo pasaulē mūs novērtēs nevis par to, ka mēs būsim atkārtojuši citu kļūdas, bet gan par to, ka būsim pratuši caur savstarpēju sadarbību rast balansu starp mantojuma saglabāšanas un attīstības jautājumiem un izcelt savas daudzveidīgās un bagātās vērtības.”

UNESCO Pasaules mantojuma komiteja ir starpvaldību institūcija, kuras uzdevums ir veicināt kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un saglabāšanu. Komiteja pārrauga Pasaules mantojuma vietu saglabāšanu un attīstību, balstoties uz starptautisku ekspertīzi izvērtē dalībvalstu nominācijas un pieņem lēmumu par jaunu vietu iekļaušanu Pasaules mantojuma sarakstā, pamatojoties uz kultūras un/vai dabas mantojuma vietas īpašo kultūras un/vai dabas vērtību; seko līdzi Konvencijas dalībvalstu ieguldījumam šo vietu saglabāšanā, pieņem lēmumus par vietas iekļaušanu Pasaules mantojuma apdraudēto vietu sarakstā vai izslēgšanu no saraksta utt. Komitejas sastāvu veido 21 Konvencijas dalībvalsts, kuras ievēl uz 4 gadu termiņu UNESCO Ģenerālā Asambleja reizi divos gados.

UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā no Latvijas pašlaik iekļauti divi objekti – Rīgas vēsturiskais centrs (iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 1997. gadā) un Strūves meridiāna loka divi punkti (iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 2005. gadā). 2012. gadā Latvija kopā ar Dāniju, Īslandi, Norvēģiju, Vāciju un Zviedriju iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā plāno nominēt Grobiņas arheoloģisko ansambli kā daļu no starptautiskās nominācijas „Vikingu pieminekļi un mantojuma vietas”.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv