EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.11.15.

Sākas UNESCO Ģenerālās konferences 38. sesija

No šodienas līdz 18. novembrim Parīzē notiek Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Ģenerālās konferences 38. sesija. Tajā piedalās arī Latvijas delegācija, kuras sastāvā ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) prezidente, kultūras ministre Dace Melbārde un LNK viceprezidente, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, kā arī citi eksperti un speciālisti, kas darbojas UNESCO mandāta jomās.

 

Šodien, 3. novembrī, notiek UNESCO Ģenerālās konferences 38. sesijas atklāšana, konferences prezidenta un viceprezidentu vēlēšanas, kā arī Ģenerālās konferences komisiju un komiteju priekšsēdētāju vēlēšanas.

Latvijas delegācija piedalīsies sesijas laikā notiekošajās komisijās: vispārējo (finanšu, administratīvo, ārējo sakaru) jautājumu, izglītības, dabas zinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu, kultūras un komunikācijas un informācijas komisijās, informējot par UNESCO programmu īstenošanu Latvijā un aizstāvot Latvijas intereses. Latvijas pārstāvji sadarbosies ar citām delegācijām dažādu rezolūciju labojumu sagatavošanā, piedalīsies lēmuma pieņemšanas procesos par jaunu normatīvo instrumentu izstrādi un apstiprināšanu, kā arī tiksies ar UNESCO Sekretariāta programmu vadītājiem un speciālistiem, lai pārrunātu UNESCO programmu īstenošanas pilnveidi un paplašināšanu Latvijā. Latvijas pārstāvji piedalījās arī UNESCO 9. jaunatnes forumā un UNESCO Nacionālo komisiju forumā, kas notika pirms Ģenerālās konferences.

4. novembrī izglītības un zinātnes ministre, UNESCO LNK viceprezidente Mārīte Seile piedalīsies ministru līmeņa sanāksmē, kurā tiks pieņemts rīcības ietvars „Izglītība 2030: ceļā uz iekļaujošu, taisnīgu un kvalitatīvu izglītību un mūžizglītību visiem”. Ietvara sagatavošanā Latvija ir aktīvi iesaistījusies, un tā pamatprincipi sasaucas ar Latvijas „Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam”.

Savukārt 5. novembrī kultūras ministre, UNESCO LNK prezidente Dace Melbārde uzstāsies UNESCO Ģenerālās konferences 38. sesijas dalībvalstu debatēs, lai sniegtu Latvijas viedokli par UNESCO mērķu īstenošanu iepriekšējā periodā un organizācijas nākotnes prioritātēm.

Laikā no 10. līdz 12. novembrim notiks UNESCO starpvaldību institūciju vēlēšanas, tai skaitā – arī UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas Starpvaldību padomē. Darbībai tajā izvirzīta arī Latvijas kandidatūra. Ja Latvija tiks ievēlēta padomē, to pārstāvēs Sanita Jemberga. Latvija jau reiz šajā padomē tika ievēlēta – UNESCO Ģenerālās konferences 32. sesijā 2003. gadā, un to pārstāvēja Imants Freibergs.

Ģenerālā konference ir augstākā lēmējinstitūcija, kurā piedalās visas UNESCO dalībvalstis. Tā notiek reizi divos gados. Konferencē tiek izvērtēti iepriekšējā posma darbības rezultāti, un dalībvalstis vienojas par organizācijas darbības prioritātēm un budžetu, kā arī ievēl pārstāvjus organizācijas Izpildpadomē un citās UNESCO starpvaldību institūcijās. 2015. gadā tiek atzīmēta UNESCO dibināšanas 70. gadadiena, tādēļ īpaša uzmanība šajā Ģenerālās konferences sesijā tiks pievērsta jautājumiem par organizācijas vietu mūsdienu pasaulē un nākotnes izaicinājumiem.

Vairāk informācijas par UNESCO Ģenerālās konferences 38. sesiju.