EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
01.02.08.

Sākas pieteikumu pieņemšana 2008. gada L`ORÉAL Latvijas stipendijām Sievietēm Zinātnē


No 1.februāra līdz 3.martam notiks pieteikumu pieņemšana 2008. gada L`ORÉAL Latvijas stipendijām “Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu.

2005. gadā iedibinātās stipendijas, kuru Goda Patronese ir bijusī Valsts prezidente akadēmiķe Vaira Vīķe – Freiberga, Latvijā tiks piešķirtas jau ceturto reizi. L`ORÉAL Baltic, UNESCO LNK un LZA mērķis, piešķirot šo stipendiju, ir atbalstīt sievietes – pētnieces, kuras darbojas dzīvības zinātņu un materiālzinātņu jomā.

Šogad ir nedaudz mainīta stipendiju piešķiršanas kārtība, akcentējot atbalstu tieši jaunajām zinātniecēm. Divas no stipendijām paredzētas disertācijas izstrādei un tiks piešķirtas doktorantēm līdz 33 gadu vecumam. Uz trešo stipendiju, kas paredzēta kā finansiāls atbalsts iecerēto zinātnisko pētījumu veikšanai, var pretendēt zinātņu doktores vecumā līdz 40 gadiem. Gada stipendijas summa ir 4000 Ls katrai stipendiātei.

Stipendijas pieteikumam jāietver šāda informācija un dokumenti:
- pieteikuma veidlapa (var saņemt UNESCO LNK Sekretariātā Rīgā, Pils laukumā 4-206, kā arī LNK mājas lapā www.unesco.lv),
- pretendentes CV latviešu un angļu valodā,
- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas,
- pieteiktā pētnieciskā projekta apraksts vienam gadam latviešu valodā uz 1-2 lappusēm un angļu valodā - uz vienas lappuses,
- zinātniskā vadītāja vai zinātniskās iestādes, kurā projekts tiek izstrādāts, rekomendācija,
- zinātnisko publikāciju saraksts,
- nozīmīgāko publikāciju kopijas.

Pieteikumi iesniedzami divos eksemplāros UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariātā Rīgā, Pils laukumā 4 – 206 (tālr.67325109).
Sekretariāta darba laiks:
pirmdienās no 9:00 līdz 19:00,
piektdienās no 9:00 līdz 15:00,
pārējās darba dienās no 9:00 līdz 17:00

Papildus informācija pa tālruni 67325109 (Inga Pučure) vai pa e-pastu:inga@unesco.lv

L`ORÉAL Latvijas stipendijas „Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu 2008 Sadarbības protokols

L`ORÉAL Latvijas stipendijas „Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu 2008 Nolikums

L`ORÉAL Latvijas stipendijas „Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu 2008 Pieteikuma veidlapa

L`ORÉAL Latvijas stipendijas „Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu 2008 Žūrijas komisijas sastāvs