EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.04.05.

Sākas "Izglītība visiem" nedēļa

Papildus informācija:
Līga Grāvīte
ģenerālsekretāra vietniece

liga@unesco.lv
tālr.:7325109

Šodien ar konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" pirmo sanāksmi Latvijas Universitātes Mazajā aulā plkst. 15:00 sākas starptautiskās nedēļas "Izglītība visiem" atzīmēšana Latvijā, kuras laikā UNESCO LNK un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) organizē dažādus pasākumus ar mērķi aktualizēt dialogu un sadarbību, kas nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem.

Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” mērķis ir veicināt ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, sabiedrisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai sekmētu mūžizglītības attīstību Latvijā un izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem, sekmētu mazaizsargāto un sociāli atstumto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā, paplašinātu mijiedarbību starp formālo un neformālo izglītību, kā arī sekmētu iedzīvotāju pamatprasmju attīstību un spēju tās izmantot atbilstoši indivīda un sabiedrības vajadzībām. Konsultatīvās padomes pirmās sanāksmes darba kārtību, nolikumu un locekļu sarakstu meklējiet sadaļā "Dokumenti".

Nedēļas aktivitātes turpināsies 27. aprīlī plkst. 09::30, kad IZM notiks diskusija par izglītības lomu sabiedrībā „Vai skola māca dzīvot labāk?”. Tās mērķis ir veicināt izpratni sabiedrībā par pamatizglītības satura reformas būtību un skolu gatavību to pilnvērtīgi īstenot, akcentējot ieguvumus un apzinot iespējamos šķēršļus.

Pēc diskusijas tās rezultāti tiks apkopoti un ievietoti UNESCO LNK interneta mājas lapā www.unesco.lv sadaļā "Diskusijas", lai 29.aprīlī no plkst. 14:00 līdz 16:00 aicinātu Latvijas skolēnus paust savu skatījumu par diskusijas jautājumiem interneta konferencē.


Savukārt, 27. un 28. aprīlī Daugavpilī, Tehniskās universitātes zālē notiks Pasaules organizācijas pirmskolas izglītībai (OMEP) Latvijas pirmsskolas izglītības asociācijas konference „Lasīsim un rakstīsim pirms skolas”. Konferencē tās dalībnieki izteiks viedokli un dalīsies pieredzē par to, kā nodrošināt bērna interesi darboties lasīšanas un rakstīšanas prasmju apguvē. Īpaša uzmanība tiks veltīta diviem jautājumiem – kad sākt bērna iepazīstināšanu ar burtu pasauli un kā to darīt, ja bērns elementāras prasmes sāk apgūt tikai piecu gadu vecumā.


Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros vairākās Latvijas pilsētās notiks arī reģionālie semināri „IT prasmes un to priekšrocības” projekta „Izglītība visiem” mērķu sasniegšanai Latvijā. 26. aprīlī plkst. 14:00 šāds seminārs notiks Salaspils sabiedriskajā centrā, 28. aprīlī plkst. 11:00 – Balvu tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrā, savukārt 29. aprīlī plkst. 9:30 – Smiltenes ģimnāzijā. Semināru „IT prasmes un to priekšrocības” mērķis ir apzināt reģionā esošos resursus, kas sekmē IT pieejamību un prasmju pilnveidi.

Dakaras rīcības ietvara programmu lejupielādējiet no sadaļas "Dokumenti".