EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
07.08.07.

Rolands Ozols: Ir laiks piedāvāt pārliecinošu Daugavas kreisā krasta attīstības koncepciju, kas ievēro Rīgas vēsturiskā centra īpašo statusu2007. gada 7. augustā Rīgā, viesnīcā „Reval Hotel Rīdzene” apvienības „Jaunais Rīgas centrs” organizētajā diskusijā par Daugavas kreisā krasta attīstību un silueta koncepcijas projektu ar UNESCO pozīciju šajā jautājumā uzstājās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretārs Rolands Ozols.

Rolands Ozols atgādināja, ka Rīgas vēsturiskais centrs UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā tika iekļauts 1997. gadā ar pamatojumu, ka „Rīgas vēsturiskais centrs ar tajā saglabājušos samērā neskarto viduslaiku un vēlāko pilsētbūvniecisko struktūru, jūgendstila arhitektūras piesātinājumu un kvalitāti un 19. gs. koka arhitektūru ir unikāla vērtība, kam līdzīga nav citur pasaulē”. Viņš arī norādīja, ka vadlīnijās konvencijas īstenošanai ir noteikts, ka vēsturiskajiem centriem, „kas aptver tieši to pašu teritoriju, ko senās pilsētas, un tagad ietilpst moderno pilsētu struktūrā, [..] jānosaka precīzas attiecīgā objekta robežas tā plašākajās vēsturiskajās dimensijās un jānodrošina atbilstoša aizsardzība tā tuvākajai apkārtnei”. Tieši tādēļ Rīgas vēsturiskā centra teritorija aptver salīdzinoši lielu teritoriju, lai tā būtu pēc iespējas pietuvināta vēsturiskajai Rīgas teritorijai.

UNESCO LNK ģenerālsekretārs informēja diskusijas dalībniekus, ka Pasaules mantojuma komiteja, aizsargājot Pasaules mantojuma vietu īpašas nozīmes vērtību, autentiskumu un vizuālo vienotību, rosina novērst ikvienu negatīvu ietekmi uz Rīgas vēsturiskā centra īpašas nozīmes universālo vērtību, kā arī uz aizsardzības zonu un nozīmīgām skatu perspektīvām. Tāpēc tā aicina ierobežot jaunu iecerēto būvju augstumu Rīgas vēsturiskajā centrā un aizsardzības zonā, kā arī, ja nepieciešams, ārpus tās. Tāpat komiteja aicina apstādināt augstbūvju projektu īstenošanu un neatbilstošu pilsētas apbūves plānošanu Daugavas kreisajā krastā.

Rolands Ozols norādīja, ka vairāki svarīgi principi, kuri būtu jāņem vērā arī Rīgas pilsētas plānošanas kontekstā, ir noteikti Vīnes Memorandā „Pasaules mantojums un mūsdienu arhitektūra – vēsturiskās urbānās ainavas pārvaldīšana”, kas pieņemts 2003. gadā. Tajā teikts, ka „dzīvām vēsturiskajām pilsētām, īpaši Pasaules mantojuma pilsētām, nepieciešama tāda pilsētas plānošanas politika un menedžments, kam sākuma punkts ir saglabāšana” un ka „īpašas rūpes jāvelta tam, lai mūsdienu arhitektūras attīstība Pasaules mantojuma pilsētās ir papildinoša vēsturiskās urbānās ainavas vērtībām un tiktu veidota tā, lai netiktu kompromitēta pilsētas vēsturiskā daba”.

UNESCO LNK ģenerālsekretārs uzsvēra, ka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums kā vienu no saglabājamām un aizsargājamām autentiskām kultūrvēsturiskām vērtībām nosaka „panorāmu un siluetu, skatu perspektīvas”, turklāt nozīmīgs aspekts, uz kuru uzmanību vērsuši arī UNESCO eksperti, ir sociālo aspektu izvērtējums pilsētplānošanā, nodrošinot iedzīvotājiem labvēlīgu pilsētas attīstību.


„Vēlos īpaši uzsvērt, ka šobrīd ir mirklis, kad Rīgas pilsētas atbildīgajām institūcijām ir jāpiedāvā pārliecinošs skatījums par Daugavas kreisā krasta tālāko iespējamo attīstību, pirmkārt, vietējiem Rīgas iedzīvotājiem un otrkārt visiem projektu attīstītājiem. Tāpat šobrīd ir būtiski rast kompromisu ar UNESCO Pasaules mantojuma centru, pārliecinoši argumentējot savu viedokli par paredzamo nākotnes attīstību šajā teritorijā, pretējā gadījumā UNESCO Pasaules mantojuma komiteja 2008. gadā izvērtēs nepieciešamību iekļaut Rīgas vēsturisko centru Apdraudēto vietu sarakstā,” norādīja Rolands Ozols.