EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.12.08.

Rolands Ozols apbalvots ar Ministru kabineta Atzinības rakstu


2008. gada 10.decembrī svinīgā ceremonijā Latvijas Kara muzejā Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstus par ieguldījumu un sasniegumiem izglītībā un zinātnē. MK Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu UNESCO izglītības programmu īstenošanu Latvijā un Latvijas vārda popularizēšanu pasaulē saņēma bijušais Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretārs Rolands Ozols.

Ministru kabineta Atzinības raksti tiek piešķirti, lai izteiktu valdības atzinību par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības un politiskajā jomā.

Rolands Ozols izglītības jomā strādā kopš 1996.gada gan kā skolotājs, gan skolas direktora vietnieks, gan starptautisko izglītības projektu koordinators. Savukārt no 2005.gada līdz 2008.gada vasarai Rolands Ozols bija UNESCO LNK ģenerālsekretārs. Darbojoties UNESCO LNK, Rolands Ozols veicinājis starptautiskā rīcības plāna „Izglītība visiem” mērķu īstenošanu un ieviešanu Latvijā, kā arī aktīvi iestājies par jaunu un inovatīvu ideju un pieeju iedzīvināšanu Latvijas izglītības sistēmā. Īpaši izceļams ir R.Ozola ieguldījums nodrošinot Latvijai iespēju organizēt starptautisko UNESCO Eiropas un Ziemeļamerikas reģiona konferenci „Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai” (Rīga, 2008.gada 25.-26.februāris). Šī konference bija veltīta vienai no mūsdienu globālajām aktualitātēm – iekļaujošajai izglītībai un tā guva plašu starptautiskās auditorijas atsaucību un augstu novērtējumu, kā arī deva nozīmīgu ieguldījumu iekļaujošās izglītības domas un izpratnes attīstībā gan nacionālā līmenī, gan starptautiski.

Rolands Ozols arvien turpina strādāt UNESCO LNK kā UNESCO Asociēto skolu projekta koordinators un izglītības programmu konsultants.