EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.02.10.

Rīt suminās pirmās UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra nominācijas


Ceturtdien, 11. februārī plkst. 14:00 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē, Palasta ielā 4 svinīgā pieņemšanā atklās UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru un suminās tajā iekļautās pirmās četras nominācijas.


Šī pieņemšana tiek rīkota, lai pulcētu un apvienotu visus ar programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra izveidošanu, uzturēšanu un attīstīšanu saistītos Latvijas kultūras nozares un atmiņu institūciju pārstāvjus, kā arī svinīgi apsveiktu pirmo tajā iekļauto nomināciju iesniedzējus.


Pieņemšanu atklās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) prezidents, „Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālās komitejas priekšsēdētājs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, Latvijas Republikas kultūras ministrs Ints Dālderis un bijusī Latvijas Valsts prezidente, folkloras pētniece akadēmiķe Vaira Vīķe – Freiberga.


Pasākumā Latvijas Tautas frontes muzejam tiks pasniegts arī oficiālais UNESCO sertifikāts par Baltijas valstu kopīgi sagatavotās nominācijas „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības” iekļaušanu programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā pagājušā gada jūlijā.


Programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās nominācijas un to iesniedzējus sveiks un sertifikātus par uzņemšanu nacionālajā reģistrā pasniegs Rīgas Tehniskās universitātes rektors Ivars Knēts, režisore un dramaturģe Baņuta Rubess, rakstniece Māra Zālīte, sabiedrisks darbinieks, pedagogs, vēsturnieks Andris Tomašūns.


Pieņemšanā pirmo reizi tiks demonstrēta arī vizuāla prezentācija par UNESCO programmu „Pasaules atmiņa” un atklāta Latvijas nacionālā reģistra interneta mājas lapa.


UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra atklāšanas pasākuma programma

UNESCO programma „Pasaules atmiņa” dibināta 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām izveidoja programmas Latvijas nacionālo reģistru, kura mērķis ir veicināt Latvijas nozīmīgākā dokumentārā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski.


2009. gada 30. novembrī UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā tika iekļautas pirmās nominācijas: AS „Latvenergo” Enerģētikas muzeja nominācija „Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.-1940.”, VA „Memoriālo muzeju apvienība” un VA „Rakstniecības muzejs un rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuve” nominācija „Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste (1894-1929)”, Tukuma muzeja nominācija „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, Latvijas Kara muzeja nominācija „Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944.gada 17.marts”.


Programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā 2001. gadā tika iekļauts Dainu skapis, īpaši izceļot tā unikālo saturu un tā saikni ar vēl joprojām dzīvajām nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijām Latvijā. Savukārt 2009. gadā tajā tika iekļauta Baltijas valstu kopīgi sagatavotā nominācija „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”, kurā apkopota virkne materiālu, kas liecina par 1989. gada 23. augusta notikumiem Baltijā – dokumenti, fotogrāfijas, video u.c. dokumentārais mantojums.


Arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji laipni aicināti piedalīties pieņemšanā, savu dalību iepriekš piesakot pa tālruni + (371) 67325109 Madarai Kānei.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + (371) 29109268
E-pasts: liene@tels.lv