EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.04.07.

Rīt notiks konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksmeRīt, 25. aprīlī plkst. 14:00 viesnīcas „Gutenbergs” konferenču zālē (Doma laukums 1, 4. stāvs) notiks UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme, kurā tiks analizēts pašlaik izstrādes procesā esošais Audzināšanas darbības programmas 2007. - 2013. gadam projekts.

Audzināšanas darbības programma 2007. - 2013. gadam ir dokuments, kas akcentē audzināšanas darbības vietu izglītības procesā, sadarbības nodrošināšanu starp vecākiem, skolēniem un pedagogiem, nosakot pienākumus, tiesības un atbildības. Programma paredz noteikt ciešāku partnerību starp izglītības iestādēm, pašvaldību un valsts institūcijām.

Sanāksmē tās dalībnieki diskutēs par to, vai Audzināšanas darbības programmas pamatmērķī ir nosauktas galvenās kvalitātes, kuras skolēnā būtu jāieaudzina skolas gados; kādai jābūt klases audzinātāja lomai un pienākumiem „nākotnes” skolā, sniedzot atbalstu savas klases ikvienam skolēnam viņa izaugsmē; kurai institūcijai būtu jānodarbojas ar ģimenes (vecāku) izglītošanu par vecāku pienākumiem un bērna audzināšanas jautājumiem; kā nodrošināt (kādi pasākumi nepieciešami) sadarbību starp visām ieinteresētajām pusēm (skola – pašvaldības un valsts institūcijas – sabiedriskās organizācijas – sabiedrība kopumā) audzināšanas darbības sekmīgai īstenošanai izglītības iestādē u.c.

Konsultatīvās padomes sanāksmes laikā tiks pārrunāta arī pašas padomes turpmākā darbība un sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM).

„Šobrīd ir sākts nopietns konsultatīvās padomes aktivizēšanas darbs, lai izglītības politikas veidošanā un dažādu jautājumu risināšanā iesaistītu visus ieinteresētos sociālos sadarbības partnerus. Tādēļ sanāksmes laikā pārrunāsim konsultatīvās padomes darbības stratēģiju, iespējamos sadarbības mehānismus, lai nodrošinātu gan sekmīgu informācijas apriti, viedokļu apzināšanu par izglītības politikas plānošanas dokumentiem, gan arī ātras reaģēšanas iespējas uz aktuāliem jautājumiem izglītības jomā,” stāsta izglītības un zinātnes ministre, UNESCO LNK viceprezidente profesore Baiba Rivža.

Sanāksmi vadīs izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža, tajā piedalīsies UNESCO LNK un tās Izglītības programmas padomes pārstāvji, sabiedrisko organizāciju, apvienību, dažādu ministriju un institūciju speciālisti u.c. Dalībnieku sarakstu skat. pielikumā!

Konsultatīvā padome „Izglītība visiem” ir konsultatīva institūcija, kas veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu Pasaules Izglītības forumā, 2000. gadā Dakārā izvirzīto mērķu sasniegšanu Latvijā. Padome veicina Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), UNESCO, Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izstrādāto ieteikumu ieviešanu izglītības jomā Latvijā. Plašāk par konsultatīvo padomi „Izglītība visiem” - http://www.unesco.lv/custom/KP_nolikums.doc

Dalībnieku saraksts

Uz konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksmi laipni aicināti arī masu mediju pārstāvji. Lūdzam pieteikt savu dalību iepriekš pa tālruni 29109268 vai e-pastu: liene@tels.lv.

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
T. 7325109, 67325109
E. baiba@unesco.lv

Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
T. 29109268
E. liene@tels.lv