EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
07.08.11.

Rīgā un Viļņā notiks skaņas un attēla dokumentu saglabāšanas speciālistu vasaras skola


Šī gada 11.jūlijā plkst. 9.00 Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā tiks atklāta starptautiskā Skaņas un attēla dokumentu saglabāšanas vasaras skola SOIMA 2011 (Safeguarding Sound and Image Collections Conservation), kas norisināsies Rīgā un Viļņā no 11. līdz 29. jūlijam.

Atklāšanas pasākumā piedalīsies un uzrunas teiks LR kultūras ministre Sarmīte Ēlerte, LU rektors prof. Mārcis Auziņš, ICCROM projektu vadītāja Aparna Tandona (Aparna Tandon), Baltijas audiovizuālo arhīvu padomes prezidents Jozs Markausks (Juozas Markauska), UNESCO Latvijas nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa, Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža, ERA Film producente Rasa Miškinīte (Rasa Miškinytė).

SOIMA vasaras skola ir īpaša ar to, ka tā pulcē dalībniekus un augsta līmeņa mācībspēkus no visas pasaules. Šogad savas zināšanas un prasmes pilnveidos 20 skaņas un attēla dokumentu speciālisti no Austrālijas, Baltijas valstīm, Beļģijas, Botsvānas, Čīles, Kanādas, Haiti, Ķīnas, Kenijas, Polijas, Portugāles, Serbijas un Zimbabves. Viņi papildinās zināšanas par foto, kino, video un skaņas dokumentu analogo un digitālo saglabāšanu, risku vadību, pieejamības nodrošināšanu lietotājiem, autortiesībām un ētikas jautājumiem. Vasaras skolā lekcijas lasīs un praktiskās nodarbības vadīs pasaules vadošie nozares mācībspēki un profesionāļi no ASV, Austrālijas, Francijas, Gvatemalas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas un Nīderlandes.

SOIMA vasaras skolas katru reizi notiek citā valstī. Tās organizē Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property).

Skaņas un attēla dokumentu saglabāšanu nav iespējams apgūt tikai teorētiski. Būtiska nozīme ir praktiskajam darbam ar dokumentiem to glabāšanas un radīšanas vietās. Tādēļ šī gada vasaras skolu ICCROM organizē sadarbībā ar Baltijas audiovizuālo arhīvu padomi (BAAC), Latvijas Nacionālo arhīvu, kā arī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, LU Latviešu valodas institūtu, Latvijas Nacionālo bibliotēku, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Lietuvas Centrālo valsts arhīvu. Praktiskās mācības notiks gan Latvijas institūciju krātuvēs un laboratorijās, gan arī apmeklējot Lietuvas Centrālo valsts arhīvu.

Par ICCROM
Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs (ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) ir 1959.gadā pēc UNESCO Ģenerālās konferences iniciatīvas un ierosinājuma dibināta starpvaldību organizācija ar mandātu kultūras vērtību saglabāšanas veicināšanā, ar to saistīto jomu attīstībā un tajās darbojošos ekspertu profesionālajā pilnveidē. ICCROM pašlaik ir 129 dalībvalstis un tā ir šobrīd pasaulē lielākā profesionālā organizācija kultūras mantojuma saglabāšanas, restaurācijas un konservācijas jautājumos. Latvija pašlaik ir procesā, lai pievienotos šai organizācijai.

Par BAAC
Baltijas audiovizuālo arhīvu padome (BAAC) ir 2005. gadā dibināta nevalstiska organizācija, kas apvieno skaņas, attēla un audiovizuālo dokumentu profesionāļus un institūcijas no Baltijas un Ziemeļvalstīm, kā arī citām valstīm, kas ir ieinteresētas darboties ar Baltijas reģiona dokumentiem.

Par Latvijas Nacionālo arhīvu
Latvijas Nacionālais arhīvs ir 2011. gada 1. janvārī izveidota jauna institūcija, kas radusies apvienojot kādreizējās 17 valsts arhīvu sistēmas iestādes. Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu apjoms ir 20 miljoni glabājamās vienības, tai skaitā 90 tūkst. kino un videodokumenti, 1.5 milj. foto dokumenti un 40 tūkst. skaņas dokumenti.

Par Latvijas Universitāti
Latvijas Universitāte ir lielākā un vienīgā klasiskā tipa universitāte Latvijā, kuras dažādu līmeņu studiju programmas aptver dabaszinātnes, medicīnu, sociālās un humanitārās zinātnes. Kopš 2010. gada Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē notiek maģistra studijas dokumentu un arhīvu pārvaldībā. LU ar tās zinātniskajiem institūtiem ir arī lielākā Latvijas pētniecības iestāde, un tās Literatūras, folkloras un mākslas institūtā ir izveidots unikāls skaņas dokumentu krājums un aprīkojums SOIMA vasaras skolas nodrošināšanai.

Papildinformācija:
Gatis Karlsons
Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks
gatis.karlsons@arhivi.gov.lv
Tālr. 29196874

Informācija par vasaras skolu.