EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
06.01.10.

Rīgā notiks Ziemeļvalstu Hidroloģijas asociācijas XXVI konference


2010.gada 9. – 11.augustā Rīgā notiks Ziemeļvalstu Hidroloģijas asociācijas XXVI konference par tēmu „Hidroloģija – no pētniecības līdz ūdeņu apsaimniekošanai (Hydrology: From Research to Water Management).

Ziemeļvalstu Hidroloģijas asociācija dibināta 1972.gadā un tā ir neatkarīga organizācija, kuras mērķis ir veicināt hidroloģijas kā zinātnes nozares attīstību, kā arī palielināt hidroloģijas un tās metožu pielietošanu praksē sekmīgai ūdeņu apsaimniekošanai Eiropas ziemeļu daļā. Asociācijas sastāvā ir hidrologi 8 valstīm – Dānijas, Igaunijas, Somijas, Īslandes, Latvijas, Lietuva, Norvēģijas un Zviedrijas.

Ziemeļvalstu Hidroloģijas asociācijas XXVI konferenci organizē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Informācijai par konferenci ir izveidota http://www.nordicwater-2010.com/

Informācija par Ziemeļvalstu Hidroloģijas asociāciju http://www.vannetinorden.com/