EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
23.08.07.

Rīgā notiks starptautiska konference par iekļaujošo izglītību

2008. gada 24. – 26. februārī Rīgā notiks starptautiska UNESCO konference “Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai”, kuru organizēt uzticēts UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai (LNK) un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar UNESCO Starptautisko izglītības biroju (Ženēva).

Konferencē plānots pievērsties jautājumiem par reģionālo politiku iekļaujošās izglītības jomā. Tās mērķi ir:
• diskutēt par politiskajām tendencēm iekļaujošās izglītības jomā Eiropas un Ziemeļamerikas reģionā;
• analizēt pieredzi iekļaujošās izglītības ieviešanas jautājumos Eiropā un Ziemeļamerikā, kā arī izvērtēt esošos sasniegumus un nākotnes izaicinājumus;
• izveidot ieteikumus tālākai rīcībai iekļaujošās izglītības ieviešanai Eiropas un Ziemeļamerikas reģionā un pasaulē.

Starptautiskā konference tiek rīkota, gatavojoties Pasaules izglītības ministru konferencei 2008. gada novembrī Ženēvā, kur tiks pārrunātas aktualitātes un nepieciešamā rīcība iekļaujošās izglītības jomā visā pasaulē. Konferences “Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai darbībai” laikā plānots uzklausīt arī ziņojumus par citu pasaules reģionu stāvokli iekļaujošās izglītības jomā.

Plānots, ka reģionālajā konferencē Rīgā piedalīsies gandrīz 50 Eiropas un Ziemeļamerikas reģiona valstu izglītības politikas eksperti, akadēmisko aprindu pārstāvji un politikas īstenotāji. Kopējais konferences dalībnieku skaits varētu sasniegt 200.

Papildinformācija:
Rolands Ozols
UNESCO LNK ģenerālsekretārs
Tālrunis: 7325109
E-pasts: rolands@unesco.lv

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv