EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.08.11.

Rīgā norit starptautiskā Skaņas un attēla dokumentu saglabāšanas speciālistu vasaras skola


Pirmdien, 11. jūlijā Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā atklāta Starptautiskā skaņas un attēla dokumentu saglabāšanas vasaras skola SOIMA 2011 (Safeguarding Sound and Image Collections Conservation), kas norisināsies Rīgā un Viļņā līdz 29. jūlijam. Šī vasaras skola ir nozīmīgs Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) notikums pasaulē, par kura uzņemšanu savā valstī ik gadu ir plaša konkurence. Atbalstot to, kā arī izceļot restaurācijas nozīmi kultūras mantojuma saglabāšanā, vasaras skolas atklāšanā piedalījās arī LR kultūras ministre, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) prezidente Sarmīte Ēlerte.

Savā uzrunā vasaras skolas dalībniekiem Sarmīte Ēlerte uzsvēra zināšanu nozīmi ne tikai katram speciālistam savā konkrētajā darbības jomā, bet arī starpdisciplināro sadarbību un tās veicināšanu, jo īpaši – tiecoties nodrošināt pēc iespējas plašāku dokumentu pieejamību un veicinot arvien dziļāku izpratni par vēsturi un vēstures liecībām. „Skaņas un attēla dokumenti veido tikai daļu kultūras mantojuma, taču šis ir trausls un viegli zūdošs mantojums, kura atbilstoša saglabāšana prasa vislielāko rūpību. Ir būtiski, ka mēs pievēršamies mantojuma saglabāšanai un mūsu speciālistu zināšanu un prasmju pilnveidei šajā jomā, jo rezultātā tas ļauj ikvienam saprotamā veidā – ar attēlu un skaņu – izkopt zināšanas par mūsu pagātni, izzināt un labāk iepazīt kopīgās atmiņas daļu,” uzsvēra LR kultūras ministre, UNESCO LNK prezidente.

SOIMA vasaras skolas ICCROM organizē ik gadu citā valstī, šogad – Latvijā – sadarbībā ar Baltijas audiovizuālo arhīvu padomi (BAAC), Latvijas Nacionālo arhīvu, kā arī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, LU Latviešu valodas institūtu, Latvijas Nacionālo bibliotēku, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Lietuvas Centrālo valsts arhīvu. Praktiskās mācības notiks gan Latvijas institūciju krātuvēs un laboratorijās, gan arī apmeklējot Lietuvas Centrālo valsts arhīvu.

Šogad vasaras skola pulcē 22 dalībniekus no visas pasaules – Austrālijas, Baltijas valstīm, Beļģijas, Botsvānas, Čīles, Kanādas, Haiti, Ķīnas, Kenijas, Polijas, Portugāles, Serbijas un Zimbabves, un viņi papildinās zināšanas par foto, kino, video un skaņas dokumentu analogo un digitālo saglabāšanu, risku vadību, pieejamības nodrošināšanu lietotājiem, autortiesībām un ētikas jautājumiem. Lekcijas un praktiskās nodarbības vadīs nozares mācībspēki un profesionāļi no ASV, Austrālijas, Francijas, Gvatemalas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas un Nīderlandes.

Vairāk par vasaras skolu.

„Starptautiskās Skaņas un attēla dokumentu saglabāšanas vasaras skolas SOIMA 2011 norise Latvijā ir lielisks ieguvums mūsu audiovizuālo dokumentu saglabāšanas speciālistiem prasmju un zināšanu pilnveidē. Savukārt Latvijas pievienošanās Starptautiskajam kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centram ICCROM, kas ir procesā un iespējama, pateicoties mērķtiecīgam UNESCO LNK un Kultūras ministrijas darbam kopā ar mūsu atmiņu institūcijām, ir augsti novērtējams sasniegums šajā jomā. Dalība ICCROM dos iespēju ne tikai nacionālā mērogā, bet arī starptautiski īstenot organizācijas ieviesto starpdisciplināro pieeju audiovizuālā mantojuma saglabāšanā, iesaistot gan zinātniekus, gan saglabāšanas speciālistus, gan restauratorus, arheologus, mākslas vēsturniekus, kuratorus, arhitektus, inženierus, pilsētasplānotājus, mantojuma objektu pārvaldītājus u.c. speciālistus un ekspertus,” stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

CCROM ir 1959. gadā pēc UNESCO Ģenerālās konferences iniciatīvas un ierosinājuma dibināta starpvaldību organizācija ar mandātu kultūras vērtību saglabāšanas veicināšanā, ar to saistīto jomu attīstībā un tajās darbojošos ekspertu profesionālajā pilnveidē. ICCROM pašlaik ir 129 dalībvalstis, un tā ir šobrīd pasaulē lielākā profesionālā organizācija kultūras mantojuma saglabāšanas, restaurācijas un konservācijas jautājumos. Latvija pašlaik ir procesā, lai pievienotos šai organizācijai.

Vairāk par ICCROM.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv

Papildinformācija:
Gatis Karlsons
Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks
gatis.karlsons@arhivi.gov.lv
Tālr. 29196874