EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
14.11.10.

Publicēts ziņojums par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām


Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) publicējusi ziņojumu par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) atbalstu cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām.


Vairāk nekā 10% pasaules iedzīvotāju ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, un statistika liecina, ka tieši viņi visvairāk cieš no sabiedrības atstumtības, tai skaitā informācijas pieejamības ierobežojumiem. Lai risinātu šo atstumtību un sekmētu iekļaujošas sabiedrības veidošanos, UNESCO uzsver IKT lomu šo personu ikdienas dzīves uzlabošanā. IKT tādējādi ne tikai uzlabo cilvēku ar īpašām vajadzībām līdzdalību, bet arī veicina viņu sociālo un ekonomisko integrāciju sabiedrībā.


Ekspertu grupas ziņojumā ir sniegti ieteikumi par to, kā UNESCO dalībvalstis varētu vēl vairāk veicināt iekļaujošas sabiedrības veidošanos, izmantojot IKT. Tajā ir apkopoti ieteikumi par IKT pieejamības veicināšanu un integrēšanu izglītībā, resursu un starptautiskās sadarbības mobilizēšanu, informācijas un zināšanu vides nodrošināšanu. Šajā ekspertu grupā darbojās cilvēku ar īpašām vajadzībām pārstāvji, informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nozares, pētniecības un izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un Apvienoto Nāciju Organizāciju speciālisti.


UNESCO ir Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētā aģentūra ar mandātu izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas jomā darbojas ar mērķi veicināt miera kultūru pasaulē, kas balstīta uz labklājību un savstarpēju sapratni un toleranci. UNESCO vienmēr ir darbojusies, lai palīdzētu dalībvalstīm veidot pēc iespējas labklājīgāku sabiedrību. Tāpēc ieteikumi par IKT atbalsta veicināšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir uzskatāmi par svarīgu ieguldījumu organizācijas darba tālākā attīstībā šajā jomā.


UNESCO sadarbībā ar saviem partneriem jau šobrīd aktīvi darbojas, veicinot IKT pielietojumu, lai ikvienai personai, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, būtu pieejama informācija un zināšanas. UNESCO uzdevums IKT jomā ir nodrošināt atbalstu dalībvalstīm to centienos iedrošināt savus iedzīvotājus, ieskaitot cilvēkus ar īpašām vajadzībām, saņemt un lietot informāciju ar IKT palīdzību.


Vairāk informācijas – UNESCO mājas lapā.


Informāciju sagatavoja:
Madara Kāne
UNESCO LNK projektu koordinatore
Tālr.: +371 67 325 109
E-pasts: madara@unesco.lv